Tärkeää 3.luokkalaisten A2-kielen valinnasta!

07.02.2024

Hyvät 3:n luokan vanhemmat!

Uuden kieliohjelman mukaan kolmannen luokan oppilailla on mahdollisuus valita neljänneltä luokalta alkavaksi oppiaineeksi uusi vieras kieli (A2-kieli). Kielitaito on tässä kansainvälistyvässä maailmassa kallisarvoista pääomaa! Se voi tulevaisuudessa avata ovia opiskelu- ja työpaikkaan, mutta myös mahdollistaa kohtaamisia eri kulttuurien edustajien kanssa.

Myllyojan koululla tarjotaan A2-kielenä espanjaa, ranskaa ja saksaa. Uuden kielen valitseminen edellyttää hyvää koulumenestystä äidinkielen ja englannin opinnoissa sekä oppilaan omaa innostusta ja pitkäjänteisyyttä uuden kielen opiskeluun. A2-kielen valinta on sitova peruskoulun loppuun asti. Valintapäätöstä tehdessä on hyvä muistaa, että ruotsin kielen opiskelu (B1-kieli) alkaa jo kuudennella luokalla. Myllyojan koulun oppilaiden kielipolkuun voi tutustua sivulla www.ouka.fi/myllyojan-koulu/kielet .

Uuden kieliohjelman mukaan A2-kieltä opiskellaan 4., 5. ja 6. luokalla kaksi tuntia, jotka lisäävät oppilaan viikoittaista työaikaa kahdella tunnilla. Aiemmista vuosista poiketen A2-kieli ei enää sisälly alakoulussa valinnaisainekiintiöön.  Kaikki oppilaat siis valitsevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokalle ja A2-kielen valitsijat opiskelevat kieltä niiden lisänä. Yläkoulussa A2-kieli lisää oppilaiden viikkotuntimäärää kahdella tunnilla 7. luokalla, mutta 8. ja 9. luokalla kieli sisältyy valinnaisainekiintiöön.

Myllyojan koulu muodostaa A2-kieliryhmät yhteistyössä Hiukkavaaran, Hintan ja Oulujoen koulujen kanssa. Ryhmä perustetaan, jos sen on valinnut 12 oppilasta. Ryhmä opiskelee yleensä sillä koululla, jossa kyseisen kielen valitsijoita on eniten. Jos oppilas liikkuu koulupäivän aikana koulusta toiseen A2-kielen tunneille, tarvittavin järjestelyin huolehditaan, että oppilas pystyy siirtymään turvallisesti.

A2-kielen valinta toteutetaan Wilmassa viikoilla 8–9 eli 19.2.-3.3.2024.

Nyt on hyvä aika kotona keskustella kielivalintamahdollisuudesta ja tehdä päätöksiä tulevaa varten! Kaupungin yhteinen A2-kielen valintainfo pidetään verkossa Microsoft Teams -kokouksena keskiviikkona 14.2.2024 klo 18–19. Teams-linkki tilaisuuteen tässä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Tervetuloa!

Terveisin, Myllyojan koulu

Ps. Aiheeseen liittyvät kysymykset voi esittää Wilmassa oppilaan omalta englannin opettajalta