Toiminta lukuvuonna 2023-2024

Kotikansainvälisyys  

Kansainvälinen toiminta näkyy koulullamme kotikansainvälisyytenä, joka tarkoittaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden näkymistä koulun ja lasten arjessa. Se on toimintaa, jonka kautta oppilaat hankkivat kansainvälisyyteen tarvittavia tietoja ja taitoja koulun arjessa. 

Myllyojan koulun kotikansainvälisyyskasvatusta on toteutettu vuodesta 2021 alkaen “Myllyojan koulun kansainvälisyyspassin” muodossa.  Oppilaat saavat henkilökohtaisen kansainvälisyyspassin, johon he keräävät suorituksia kansainvälisyyden eri osa-alueisiin liittyvistä tehtävistä lukuvuoden aikana. 

Oppilaat voivat valita suorittamansa tehtävät oman mielenkiintonsa mukaan itsenäisesti tai ryhmässä oppituntien lisäksi myös vapaa-ajalla, välitunneilla tai oppitunneilta yli jäävällä ajalla. Tehtävien avaamisessa, opeteltavien asioiden opettamisessa, ja suoritusten vastaanottamisessa pyritään osallistamaan oppilaita ja hyödyntämään heidän osaamistaan mahdollisuuksien mukaan. Myllyojan koulussa opiskelee erikielisiä lapsia esimerkiksi Valmistavan opetuksen luokassa ja kansainvälisyyspassin tehtävissä he voivat toimia asiantuntijoina.  

Kansainvälisyyspassi  

Lue lisää kansainvälisestä yhteystyöstä Oulussa tästä.

Passi on jaettu neljään jaksoon.   

  1. Elokuusta lokakuuhun passin tehtävät keskittyvät hyvän tekemisen teemoihin ja ihmisoikeuksiin. Tämä jakso huipentuu koulun yhteiseen hyväntekeväisyystapahtumaan, UNICEF-kävelyyn.   
  2. Loka-joulukuussa askarrellaan ja pelataan rauhankasvatuksen parissa. Tämän jakson huipentuma on presidentti Martti Ahtisaaren kansainvälistä rauhantyötä kunnioittava Ahtisaari-juhla, jossa vuosittain palkitaan Myllyojan koulun sovittelijaoppilas.   
  3. Tammi-helmikuussa oppilaat suorittavat kielitietoisuuden ja kielitaidon tehtäviä ja tämän jakson aikana mahdollistetaan, että kaikki koulun oppilaat voivat kommunikoivat vieraalla kielellä eri kulttuurista olevan ihmisen kanssa. Tämä voi tapahtua livenä, mikäli koululla on erimerkiksi kansainvälisiä opettajaharjoittelijoita tai kansainvälisen yhteistyöprojektin kautta esimerkiksi kirjeellä, kortilla, sähköpostilla tai eTwinning- tai Google Hangouts-nettiympäristössä.   
  4. Maalis-toukokuussa koko koulu toteuttaa monikulttuurikasvatukseen monialaista oppimiskokonaisuutta, jonka suunnitteluun osallistuvat henkilökunnan ohella myös koulun oppilaat. Jakso huipentuu Myllyojan Koulun Maailmannäyttelyyn, yhteiseen tapahtumaan joko livenä tai etäyhteyksin, jossa luokat jakavat MOKin aikana tekemiään tuotoksia. Maailmannäyttely on avoin myös muille verkostotoimijoille.  

Kansainväliset projektit 

Erasmus+ 

Koulumme on perinteisesti osallistunut aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin kuten Erasmus+ KA1 hankkeisiin, jotka mahdollistavat osallistumisen täydennyskoulutukseen ja Job Shadowing –työssäoppimisjaksoihin ulkomailla. 

Hankkeiden tavoitteena on ollut vastata uuden opetussuunnitelman asettamiin haasteisiin mm. integraation ja toiminnallisen oppimisen, kansainvälistymisen sekä kielitaidon ja kielenopetuksen näkökulmasta. Tällä hetkellä koulullamme ei ole Erasmus+ hanketta käynnissä, mutta tarkoitus on jatkaa kansainvälisyystoimintaa myös tällä saralla lähitulevaisuudessa. 

Muu kansainvälisyystoiminta 

Kansainväliset harjoittelijat  

Otamme vastaan harjoittelijoita Oulun Yliopistolta myös tänä lukuvuonna. Kansainvälisten opiskelijoiden kanssa Myllyojan koulun oppilaat pääsevät vuosittain harjoittelemaan erityisesti englannin kielen taitojaan pääasiassa englannin tunneilla, mutta myös muiden aineiden tunneilla.  Lisäksi koulumme oppilaat saivat paljon uutta ensikäden tietoa kansainvälisten opiskelijoiden kotimaista ja kulttuurista.  

Vierailijat  

Myllyojan koululla on vahvat perinteet kansainvälisten vierailijoita vastaanottamisesta. Vuosien aikana meillä on käynyt kansainvälisiä vieraita ympäri maailmaa kuten japanilainen Anime-kuoro, joka koostui noin viidestäkymmenestä 11–19 vuotiaasta lapsesta ja nuoresta. Heidän mukanaan tuli myös muutamia opettajia ja Shodo-kalligrafiataideryhmä. 

Ruokasalin seinällä voitte nähdä tuon vierailun aikana tuotetun shodo-työn. Lisäksi olemme vastaanottaneet  useita aikuisvierasryhmiä, muun muassa isoja saksalaisdelegaatioita, jotka kävivät tutustumassa koulullamme suomalaiseen kouluun ja sen moniammatilliseen yhteistyöhön.