Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 1000 kilometriä ajorataa, yli 880 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Kasarmintien yleissuunnittelu, suunnitelmaluonnoksen esittely 30.5. klo 17–19

Tervetuloa Kasarmintien yleissuunnitelman esittelytilaisuuteen tiistaina 30.5.2023 klo 17–19 Myllytyllin koulun liikuntasaliin. Myllytullin koulun osoite on Kirkkokatu 1 ja kulku sisään Rauhalan puoleisesta ulko-ovesta.

Kasarmintien yleissuunnittelun tavoitteena on löytää Kasarmintielle ratkaisu, joka parantaa pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita ja kadun viihtyisyyttä sekä rauhoittaa läpiajavaa autoliikennettä välillä Linnakatu - Kosteperänkatu. Suunnitelmaluonnoksessa Kasarmintielle esitetään kadun eteläosaan pyöräkatua ja kadun pohjoisosaan kaksisuuntaista pyörätietä.

Suunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2023 ja suunnitelma valmistuu alkusyksystä 2023. Suunnitelma on luonnosvaiheessa eli nyt on oikea hetki vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin.

Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnos ja sen lähtökohdat ja vaikutukset. Lisäksi aikaa varataan kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa! 

Näkymä Kasarmintieltä.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.