Holstinsalmentie välillä Vellamontie - Hietasaarentie, katu- ja ympäristösuunnittelu

Kaupunginosat Hietasaari
Kuva, Holstinsalmentie.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Hietasaaressa sijaitsevan Holstinsalmentien katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu Holstinsalmentie välillä Vellamontie – Hietasaarentie, Vellamontien ja Holstinsalmentien liikenneympyrät sekä Jaalakuja ja Mustasaarentie. Holstinsalmentien pohjoispuolelle suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn väylä (osa Nallibaanaa).

Katujen peruskorjauksen yhteydessä peruskorjataan myös alueen vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa.

Alueella on voimassa oleva asemakaava 564-1976 (tullut voimaan vuonna 2019) sekä 564-1625 (tullut voimaan vuonna 2001).

Suunnittelualueelle laaditaan katujen katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen rakentaminen. Katualueet tullaan käsittelemään kokonaan ja tonttien reunojen istutusten sijainnit tarkistetaan. Kadun peruskorjauksen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä sekä siistitään metsän reunoja. Katujen peruskorjauksen yhteydessä laiteomistajat peruskorjaavat verkostojaan, kuten esimerkiksi kaukolämpö, sähkönjakelu ja teleoperaattorit.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti