Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Tuen kolme tasoa ovat:

  • yleinen tuki - yksittäisiä tukitoimia heti tuen tarpeen ilmetessä
  • tehostettu tuki - säännöllistä tukea, samanaikaisesti useita tukimuotoja
  • erityinen tuki - jatkuvaa tukea, käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot

Lapsen tuki jatkuu tarvittaessa perusopetuksessa. Tuen tarve ja tuen muodot tarkistetaan perusopetuksen alkaessa.

Tuen eri muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Käytössä ovat pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot.
Tuen eri muodot