Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin ja Oulun omaan esiopetussuunnitelmaan.

Lapsen esiopetussuunnitelma

Jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Suunnitelman laativat esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja, lapsen huoltajat ja lapsi. Tavoitteena on laatia suunnitelma, joka tukee lapsen onnistumisia ja itsetunnon kehittymistä. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteita lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävälle ja tukevalle esiopetukselle sekä suunnitelma keskeisistä pedagogisista menetelmistä.  Yhteisessä keskustelussa painottuu lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.

Huoltajilla on oikeus vähintään kahteen henkilökohtaiseen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa koskevaan keskusteluun esiopetusvuoden aikana. 

Suunnitelma kirjataan ja säilytetään sähköisessä järjestelmässä eVakassa.

Kuvassa on esiopetuksen opetussuunnitelman kuvituskuva vene.