Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Oulun kaupungin esi- ja alkuopetuksen toimintamallin tavoitteena on rakentaa eheä opinpolku esiopetuksesta perusopetukseen ja tukea lapsen kasvua kouluyhteisön jäseneksi.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toimintamalli mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen, oikea-aikaisen tukemisen ja osallisuuden vahvistamisen.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä eri-ikäiset lapset voivat toimia joustavasti erilaisissa oppimisryhmissä. Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö vastaa yhteistyön kehittämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä.

Esi- ja alkuopetuksen lähiyhteistyön tavoitteena on, että yhdessä suunnitellaan ja järjestetään opetussuunnitelmien mukaisia yhteistoiminnallisia oppimiskokonaisuuksia lukuvuoden aikana. Tavoitteena on yhdessä tekeminen ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

5-8-vuotiaiden pedagogiikka

Katso video oululaisesta opinpolusta (hyväksy ensin evästeasetukset)