Monikielinen esiopetus

Englan­nin­kielinen esiopetus

Englanninkielistä esiopetusta järjestetään Pikku-Ainon päiväkodissa niille lapsille, jotka läpäisevät erilliset kielitestit. Englanninkielistä esiopetusta tarjotaan myös Allinpuiston päiväkodissa ja Oulun englanninkielisessä leikkikoulussa.

Kielirikasteista englanninkielistä esiopetusta tarjotaan Knuutilankankaan päiväkodissa. Tuulikellon päiväkodissa tarjotaan kaksikielistä esiopetusta. Kaksikielisissä ryhmissä englantia ja suomea käytetään opetuskielenä sekä arjen toimissa, loruissa ja lauluissa, leikeissä jne. 

Ruotsin­kielinen esiopetus

Ruotsinkielistä esiopetusta tarjotaan yksityisessä ruotsinkielisessä päiväkodissa Svenska Barnträdgårdenissa.

Saksan­kielinen esiopetus

Yksityisistä päiväkodeista päiväkoti Saksanpähkinä tarjoaa kielirikasteista esiopetusta saksan kielellä. Kielirikasteisessa esiopetuksessa lapsi ei tarvitse aiempaa kokemusta kielestä. Kieltä käytetään lauluissa, loruissa, leikeissä sekä arjen toiminnoissa.
 

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetusta järjestetään vuosittain suurimpien kieliryhmien lapsille. Näin oman äidinkielen ryhmät saattavat vaihtua vuosittain. Oman äidinkielen opetuksessa jokaisella lapsella on yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet kielen opetukseen. Oman äidinkielen opettaja tekee yhteistyötä lapsen ja ryhmän henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää lapsen äidinkieltä ja kulttuuri-identiteettiä.

Oman äidinkielen opetusta antavat äidinkielenään kyseessä olevaa kieltä puhuvat opettajat. Päiväkodin henkilökunta voi järjestää oman äidinkielen kielikerhoja lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Vastuu lapsen oman äidinkielen säilymisestä ja kehittämisestä on huoltajalla.

Mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäiset voivat osallistua koulun puolen oman äidinkielen tunneille. Oman äidinkielen opetusryhmiä perustetaan perusopetukseen, jos osallistujia on riittävästi (vähintään 6). Ilmoittautuminen on elokuussa ja opetus alkaa syyskuussa.

Lue monikielisten lasten opetuksesta perusopetuksessa.