Esiopetuksen kuljetukset

Lapsen viemisestä ja hakemisesta esiopetukseen vastaavat ensisijaisesti lapsen huoltajat tai heidän valtuuttamansa saattaja. Esioppilas voi kulkea matkan myös yksin, jos siitä on sovittu kirjallisesti esiopetushenkilöstön kanssa. Esioppilaan yksin kulkeminen voidaan evätä perustellusta syystä.

Kuljetus järjes­tetään jos

  • yhdensuuntainen matka on yli 5 kilometriä - matka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin
  • Koululiitu -perusteet täyttyvät. Koululiitu -menetelmä arvioi esiopetusmatkan turvallisuutta.
  • kun esiopetusmatka muodostuu oppilaalle lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi
  • Kuljetusetuus koskee pelkästään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) kulkevia lapsia.

Kuljetusta ei järjestetä

Esiopetuskuljetusta ei järjestetä varhaiskasvatukseen. Jos esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kuljetusta, on se aina harkinnanvaraista. Tällöin perhe täyttää varhaiskasvatuksen kuljetushakemuksen ja päätöksen tekee aluepäällikkö. Ostopalveluna hankittavan esiopetuksen osalta päätöksen tekee varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö.

Kuljetusedun hakeminen

Kuljetusedun myöntäminen

Esiope­tuksen tilapäinen kuljetustarve