Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksessa lapsesi kuuluu opiskeluhuollon piiriin. Lapsi voi saada terveydenhuollon, kuraattorin ja psykologin palveluita.  Esiopetuksessa lapsi saa tukea osana lapsen arkea ja päivittäistä varhaiskasvatusta. Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä esiopetuksen käyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Opiskeluhuollolla varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus.

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista esiopetuksessa tai vapaa-ajalla, voit keskustella asiasta esiopetusryhmän henkilöstön kanssa tai ottaa yhteyttä päiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Opiskeluhuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa

Video: Opiskeluhuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa.