Jätteiden lajittelu ja keräys

Asuinkiinteistöllä on oltava jäteastia sekajätteen keräystä varten. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Yrityksen voi kilpailuttaa ja valita itse, mutta tyhjennyssopimus on pakollinen.

Paperinkeräysastiasta ja sen tyhjentämisestä sovitaan myös suoraan jätehuoltoyritysten kanssa.

Biojäteastian ja pakkausjätteiden jäteastioiden tyhjentämisestä vastaa Kiertokaari Oy.

Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Oulussa ja Pudasjärvellä kiinteistöllä syntyvät jätteet on lajiteltava Oulun seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistöt lajittelevat myös kierrätettävät jätteet

Omakotitalot ja kiinteistöt joissa on alle 4 asuinhuoneistoa

Asuinkiinteistöt, joissa asuinhuoneistoja on neljä tai enemmän

Vapaa-ajan asunnot

Kunnan omien kiinteistöjen jätteet on myös lajiteltava

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden lajittelu