Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltomääräykset mahdollistavat poikkeuksen myöntämisen
jätehuoltomääräyksistä.

Poikkeuksista päätetään aina tapauskohtaisesti ja myönnetyt poikkeukset ovat määräaikaisia.

Poikkeusta voi hakea lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Lomake ja vapaamuotoinen hakemus osoitetaan seudulliselle jätehuoltojaostolle ja toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@ouka.fi tai osoitteeseen Oulun kaupungin KIRJAAMO, PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on oltava tiedot kiinteistöstä, kiinteistön haltijan ja poikkeuksen hakijan yhteystiedot, kuvaus kiinteistön jätehuollosta ja haettava poikkeus. 

Poikkeukset jätehuoltomääräyksistä ja niiden perusteet

Jäteastioiden tyhjennyksen määräaikainen keskeytys

Vakituisen asunnon sekajäteastian tyhjennysvälin harventaminen.

Vapaa-ajan asunnon sekajäteastian tyhjennysvälin harventaminen

Etäkimppa