Jätehuoltoviranomainen

Jätehuoltoviranomainen hoitaa sille jätelaissa määrättyjä tehtäviä. Tehtävät liittyvät jätehuollon järjestämiseen ja jätehuollon toteutumisen seurantaan. 

Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on mm. jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä tehtävät poikkeamat, kiinteistöjen jätehuollon totetumisen seuranta ja jättenkuljetustietojen rekisterin ylläpito, jätetaksan hyväksyminen ja jätetaksaan liittyvät viranomaistehtävät sekä kompostointi-ilmoitusten vastaanottaminen ja rekisterin ylläpitäminen.

Kun jätehuollon palvelutehtävät hoidetaan kuntien yhteisessä jäteyhtiössä, jätehuoltoviranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen toimielin.

Oulun seudulla jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Kiertokaari Oy. Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen ja Pudasjärven jätehuoltoviranomainn on Oulun yhdyskuntalautakunnan alainen seudullinen jätehuoltojaosto.