Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti, niin ettei jäteastiasta aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta haittaa käyttäjille, jätteenkuljetukselle tai ympäristölle.

Ne jätteet, joiden säilyttämisestä kiinteistöllä voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa toimitetaan viivytyksettä asianmukaiseenkäsittelyyn. 

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Sekajäte, jonka joukossa on biojätettä

Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostori

Biojäte

Biojäte, joka kerätään syväkeräysastiaan, jäähdyttävillä puristimilla tai jäähdytetyssä jätehuoneessa

Kartonki- ja paperipakkaukset, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset, pienmetalli ja paperi