Letonniemi

Letonniemen suojelualue on Perämeren maankohoamisrantaa, ja se on perustettu vuonna 1994 esittelemään merenrantaluontoa ja sen kehityssarjaa. Luonnonsuojelualue on 44 hehtaarin laajuinen, pääosin merenrantalehtoa ja se on Natura 2000 -kohde. Letonniemi on myös tärkeä opetus- ja tutkimuskohde maankohoamisen seuraamiseen.

Niemi on rehevä, lehtimetsäinen ja alavien merenrantaniittyjen reunustama. Pökkelöisen metsän tyyppilintuja ovat pajulintu ja peippo, mutta myös pikkutikka, punarinta, sirittäjä ja lehtokurppa kuuluvat alueen linnustoon. Kapeita rantaniittyjä kahlaavat punajalkaviklo, meriharakka, kuovi ja taivaanvuohi. Jänis ja hirvi kuuluvat myös alueen asukkeihin.

Letonniemeä kiertää 2,7 kilometrin pituinen luontopolku.  Alueelta löytyvät lintutorni sekä Piispanletossa sijaitseva katettu tauko- ja nuotiopaikka nuotiopuineen. Pitkospuut helpottavat kulkemista kosteimmilla paikoilla. Reitillä voi kuitenkin olla märkiä kohtia etenkin korkean meriveden aikaan, joten kumisaappaat saattavat olla tarpeen. Märimpinä aikoina polttopuiden toimittaminen voi olla tauolla. Reitistöllä ei ole talvikunnossapitoa, mutta reitit ovat hyvin kuljettavissa runsaan kävijämäärän ansiosta.

Letonniemeen pääsee Rajahaudasta

Letonniemi sijaitsee 6 km kaupungin keskustasta pohjoiseen ja alueelle pääsee Rajahaudan venesataman itäpuolella sijaitsevalta polulta, jonne uusi lähtöpiste on siirretty syksyllä 2019. Luontopolku kulkee Letonniemen keskeltä aivan niemen kärkeen Piispanleton tauko- ja nuotiopaikalle. Sieltä polku jatkuu niemen pohjoisosiin ja palaa lähtöpisteeseen.

Kasvillisuuden kulumisen estämiseksi tulee kulkea pelkästään merkittyjä reittejä. Kasvien ja kasvinosien vahingoittaminen ja ottaminen on kiellettyä rauhoitusmääräyksien nojalla. Lintujen pesintäkaudella (touko–heinäkuu) on vältettävä liikkumista alueen rantaniityillä ja -luhdilla. Moottoriajoneuvolla liikkuminen alueella on kokonaan kielletty. Ethän kulje maastopyörällä pitkospuita pitkin, sillä pyöräily kuluttaa pitkokset nopeasti huonoon kuntoon. Huomioithan, että maastopyöräilijät ovat väistämisvelvollisia myös sorastetulla osuudella.

Letonniemen pitkospuita.
Letonniemen pitkospuita.