Oulun edustan saaret ja luodot

Oulun kaupungin omistamat merialueet, luodot ja saaret ovat Natura 2000 -kohteita. Saaret ovat pieniä ja luodot puuttomia. Yhteensä alueen koko on n. 353 hehtaaria, josta maa-aluetta on n. 24 ha.

Saarilla ei ole Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimesta ylläpidettäviä retkeilyrakenteita taikka nuotiopaikkoja. Saariin ei tule rantautua lintujen pesimäaikaan 1.5 - 31.7. välisenä aikana.