Akionsaari ja Varjakka

Oulunsalon Varjakassa sijaitseva Akionlahden noin 263 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue perustettiin 2006. Natura2000 -ohjelmaan kuuluva suojelualue sijaitsee valtaosin jakokunnan omistamalla vesialueella ja rantaniityillä. Akionlahti on merestä lähes irtikuroutunut merenlahti, joka syntyi arviolta 400 vuotta sitten. Lahden suurin syvyys on nykyään noin 1,3 metriä. Akionlahden rantakasvillisuus on vyöhykkeistä, jossa on nähtävissä niittykasvillisuusvyöhykkeet matalan veden luikkakasvustoista laajoihin heinä- ja vihviläniittyihin.

Alueen pesimälinnusto on sekä lajistollisesti että määrällisesti runsas ja lahti on tärkeä muuttolintujen levähdysalue. 

Akionsaaren ympäri kiertää luontopolku, ja sen etelärannalla sijaitsee lintutorni. Saaren pohjoislaidalla on laavu sekä nuotiopaikka. Ota Akionsaareen omat polttopuusi, sillä Akionlahdelle kaupunki ei toimita polttopuita. Luontopolku jatkuu mantereen puolella suojellulle merimerkkimännylle ja sieltä Warjakan taidepolulle.

Varjakan saaressa on tulipaikka, joka on etenkin kevättalvisin ulkoilijoiden suosiossa. Varjakan alueen vanhat sahan aikaiset rakennukset ovat osa kulttuurihistoriallista rakennusperintöämme. Varjakassa on myös vierasvenesatama ja epävirallinen uimapaikka. Kesäaikaan saareen pääsee Varjakan vierasvenesatamasta omalla veneellä tai entisajan tunnelmaa huokuvalla käsikäyttöisellä kapulalossilla. Lue lisää Varjakan kapulalossista.