Harakkalampi

Vuonna 2001 perustettu Harakkalammen suojelualue (n. 27 ha) sijaitsee Valkiaisjärven itäpuolella. Siihen kuulu vajaan hehtaarin suuruinen Harakkalampi, kaksi kangassaareketta (n. 3 ha), suota ja soistunutta kangasta. Harakkalampi ympäristöineen on etupäässä suoluonnon suojelukohde. Valkiaisjärven itäpuolella olevat Karikko-kankaat ovat maisemallisesti arvokkaita ja niiden puustoa ei ole hakattu 40 vuoteen, niinpä ne onkin liitetty suojelualueeseen kehittymään aarnimetsäksi. Suolla on vanhoja, umpeutuvia ojia ja sen läpi kulkee hiihtolatu ja sähkölinjoja.

Kasvillisuuskartoituksen mukaan Harakkasuolla on harvinaisia luontotyyppejä ja kasveja. Alueella esiintyy Oulun seudulla harvinaisia lettosoita, ruosteisia lähteitä ja reheviä korpia. Harvinaisista kasveista mainittakoon eräät kämmekkä-, sammal- ja saralajit, lettorikko ja nevaimarre.

Harakkalammelle ei ole rakennettu luontopolkua, nuotiopaikkaa taikka opasteita. Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti retkeillen.