Kempeleenlahti

Kempeleenlahdella on noin 80 hehtaaria alavaa maankohoamisrantaa, ja siihen liittyvä Selkäkari on arvokas lintuvesialue ja Natura 2000 -kohde. Rannansuuntainen vyöhykkeinen kasvillisuus muuttuu veden uposkasveista rantaniittyjen kautta lehtimetsiksi.

Kempeleenlahti on osa valtakunnallista lintuvesiensuojeluohjelmaa. Lahden runsaaseen linnustoon kuuluvat kahlaajien ja vesilintujen lisäksi monet varpuslinnut, erikoisuutena uhanalainen kultasirkku. Ranta-alueet ovat tärkeitä muuttolintujen pesimis-, levähtely- ja kertymäalueita.

Lentokentälle vievän tien varressa sijaitsevalta pysäköintialueelta lähtevä kilometrin pituinen pitkostettu luontopolku kiertää lintutornille ja takaisin. Tornista voi helposti tarkkailla Myllyojansuun linnustoa. Polun taulut kertovat rannan kasvillisuudesta ja linnustosta. Kempeleenlahdella ei ole nuotiopaikkaa. Huomaathan, että maastopyörillä ei tule ajaa pitkospuita pitkin, sillä pitkokset menevät pyöräilyn johdosta nopeasti huonoon kuntoon.