Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin ilmastokatsaus 4/2019

 

Oulun kaupungin uusin ilmastokatsaus (4/2019) on ilmestynyt ja on luettavissa verkossa Oulun kaupungin ilmastokatsaussivulla. Katsauksessa kerrotaan mm. sivistys- ja kulttuuripalveluissa meneillään olevista ympäristö- ja ilmastotietoisuushankkeista sekä joukkoliikenteen kuulumisista. Lisäksi kerrotaan uusiutuvan dieselin käytöstä Oulun Tilapalveluissa ja Linnanmaan baanan saamasta tunnustuksesta. 

Oulun kaupunginkirjastossa käynnistyi elokuun alussa Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää asiakkaiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisäämällä ympäristöviestintää. Viestimällä kirjaston ekologisesta toimintatavasta pyritään luomaan positiivista näkyvyyttä ja voidaan vaikuttaa myös asiakkaiden ympäristökäyttäytymiseen. Hanke on saanut rahoitusta Pohjois-Suomen alue-hallintovirastolta ja se kestää kesäkuun 2020 loppuun asti. Yhteistyökumppaneina ovat mukana Iin kunnankirjasto ja Kuusamon kaupunginkirjasto.

Oulun kaupunki koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa Ilmastonmuutos lukioihin! – projektia, jonka tarkoitus on tuuppia vauhtia ilmastotyöhön lukioissa. Hankkeen työntekijät ovat jo kiertäneet kertomassa ilmastonmuutoksesta neljälle tuhannelle Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiselle. Hankkeeseen kuuluvat mm. lukio-, yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden yhteinen ilmastopaneeli ja verkkokurssi ilmastoasioiden monitieteelliseen opettamiseen. Uusia opetusmateriaaleja tuotetaan yhdessä ja opettajia rohkaistaan tarkastelemaan il-mastonmuutosta paitsi luonnontieteellisestä myös yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta, psykologisesta, historiallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Oulun nuorten työpajoilla puolestaan on käynnissä kolmivuotinen (2018-2020) Luontoa toimintaan –hanke, jonka aikana järjestetään luontovalmennusta retkien, leirien, luonnonhoitotalkoiden ja teemallisten ryhmätoimintojen muodossa. Luonnossa on helpompi löytää oma tapa kommunikoida, puhua ajatuksistaan, ongelmistaan ja mieltymyksistään. Luonto ei myöskään erottele ketään taustojen tai elämäntilanteen mukaan.

Oulun ympäristöohjelman yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että uusiutuvien polttoaineiden osuutta kaupungin omissa kuljetuksissa lisätään. Tähän vastaa omalta osaltaan Oulun Tilapalvelut, joiden yli viidestäkymmenestä ajoneuvosta kolmea kaasuautoa lukuun ottamatta kaikki käyttävät dieseliä. Tavoitteena on, että ensi vuonna 70 % käytetystä dieselistä on uusiutuvaa dieseliä.

Kaupungin ympäristöohjelman yksi painopisteistä on ympäristöystävällinen liikkuminen. Siihen sisältyy myös joukkoliikenne. Oulun joukkoliikenteen tavoitteena on, että linja-autoliikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa kokopäiväautoihin viimeistään vuodesta 2025 alkaen uusia käyttövoimia eli uusiutuvaa dieseliä, biokaasua tai sähköä. Ensimmäiset kaasu-autot ilmestyvät Oulun joukkoliikenteeseen 1.6.2020, jolloin neljä kaasuautoa aloittaa liikennöinnin biokaasulla kaupunkilinjalla 10 Koskela-Heikinharju.

Oulun keskusta-Linnanmaa pyöräbaanalle on myönnetty Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2019 -palkinto. Pohjois-Suomen Rakennusteko valittiin tänä vuonna yhdeksännentoista kerran.

---------------

Oulun seudun ympäristötoimi julkaisee sähköistä katsausta, jossa seurataan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen varautumiseen liittyvien toimenpiteiden etenemistä Oulussa. Katsaus julkaistaan 2–4 kertaa vuodessa. Aiemmat katsaukset ovat luettavissa ilmastokatsauksen verkkosivulla.

 

Jakolinkki

Katsauksessa kerrotaan mm. sivistys- ja kulttuuripalveluissa meneillään olevista ympäristö- ja ilmastotietoisuushankkeista sekä joukkoliikenteen kuulumisista. Lisäksi kerrotaan uusiutuvan dieselin käytöstä Oulun Tilapalveluissa ja Linnanmaan baanan saamasta tunnustuksesta. 
 

Ilmastokatsaus 4/2019 (pdf)

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.