Energiatehokkuussopimus - Ilmasto - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus

Oulun kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksen uudella kaudella vuosille 2017–2025. Uusi energiatehokkuussopimuskausi jatkaa vuonna 2016 päättyvää energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016. Energiankäytön tehostamistavoite on 10,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014 energiankulutustiedoista. Tavoitteissa huomioidaan vuosina 2014–2016 toteutettujen energiatehokkuustoimien säästöt.

Kaupungin aiemman sopimuskauden toimenpiteet ovat olleet tehokkaita. Suurimmat säästöt kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa on saatu aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla katuvalaistusta energiatehokkaaksi sekä uudisrakentamisen ennakoivalla laadun ohjauksella.
 
Julkisten palveluiden osalta sopimus kattaa mm. kaupungin hallinnassa olevat rakennukset, katu- ja muun ulkovalaistuksen sekä katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon. Energiatehokkuussopimuksen tavoite on
jo saavutettu ja toimenpiteiden toteutus jatkuu edelleen.Toteutuneista energiansäästötoimista raportoidaan vuosittain Motiva Oy:lle.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.