Oulun kaupungin energiatehokkuussopimus

Oulun kaupunki on mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kaudella 2017–2025. Edellinen sopimuskausi kattoi vuodet 2008–2016. Energiankäytön tehostamistavoite on 10,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014 energiankulutustiedoista. Tavoitteissa huomioidaan vuosina 2014–2016 toteutettujen energiatehokkuustoimien säästöt. Uutta sopimuskautta koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.1.2018. Toteutuneista energiansäästötoimista raportoidaan vuosittain Motiva Oy:lle. 

Tutustu Oulun kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmaan (pdf).

Kaupungin aiemman sopimuskauden toimenpiteet olivat tehokkaita. Suurimmat säästöt kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa saatiin aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla katuvalaistusta energiatehokkaaksi sekä uudisrakentamisen ennakoivalla laadun ohjauksella.

Energiatehokkuussopimus on yksi keskeisistä kaupungin ympäristöohjelmaa ja Oulun seudun ilmastostrategiaa toteuttavista sopimuksista. Sopimus kattaa muun muassa kaupungin hallinnassa olevat palvelurakennukset, katu- ja muun ulkovalaistuksen, omat kuljetukset ja työkoneet sekä vesihuollon ja jätehuollon. 

 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.