Oulun ERA17 -tiekartta

Oulun ERA17 –tiekartta on ensimmäinen kaupunkikohtainen energiaviisaan rakentamisen tiekartta Suomessa ja kaupungin vastaus Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimintaohjelman ERA17-energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 rakennettua ympäristöä koskevaan haasteeseen.

Valtakunnallisessa ohjelmassa esitetään 31 erilaista toimintasuositusta, jotka koskevat energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä.

ERA17-tiekartta kattaa kuntaliitoksen jälkeisen Oulun. Tiekartassa on tarkasteltu kaikkia valtakunnallisen toimintaohjelman suosituksia ja esitetty keinot, joilla kaupunki voi niitä omalta osaltaan toteuttaa. Keskeisimmistä toimenpiteistä on koottu tiivistelmä "Oulun 17 energiaviisasta askelta".

Tiekartta tukee kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen liittyvän kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) toteutusta ja sisältää toimenpiteitä, joilla asetettuun tavoitteeseen on mahdollista päästä. Tiekartta on toimintamalli ja ohjekirja Oulun rakennetusta ympäristöstä vastaavien tahojen toiminnan kehittämiseksi ja muuttamiseksi energiatehokkuutta edistäväksi. Tiekartta on myös osa Oulun seudun ilmastostrategian toimeenpanoa. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2012.

ERA17 -logo

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.