Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus

Vuonna 2016 Oulun kaupunki allekirjoitti Covenant of Mayors for Climate and Energy -sopimuksen, jossa kaupunki sitoutuu vähentämään asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta toteuttava Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (pdf) (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.12.2018. 

Toimintasuunnitelman mukaan Oulun kaupunki vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 27 toimenpiteellä, jotka on jaettu SECAP-sektoreiden mukaisesti kaupungin rakennuksiin ja toimintoihin, palvelurakennuksiin, asuinrakennuksiin, katuvalaistukseen, liikenteeseen sekä jätehuoltoon. Lisäksi on esitetty energiantuotantoon ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä eheään yhdyskuntarakenteeseen ja toimintamallien muutoksiin liittyviä toimenpiteitä. Laskelmien mukaan toimenpiteet ovat riittävät sopimuksen mukaisen päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi.

Sopimus sisältää ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keskittyvän osion, jossa tarkastellaan riskejä ja haavoittuvuuksia sekä arvioidaan sopeutumisen nykytilannetta ja tunnistettuja sopeutumistoimia.

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu ne laadintahetkellä tiedossa olevat toimenpiteet, joiden on katsottu olevan olennaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa. Toimenpiteitä on kirjattu seuraaville vastuutahoille (laadintahetkellä voimassa olleen organisaation mukaisesti):

 • Kiertokaari Oy
 • Liikelaitos Oulun Tilakeskus
 • Oulun Energia Oy
 • Oulun rakennusvalvonta
 • Oulun Satama Oy
 • Oulun tekninen liikelaitos 
 • Oulun Tietotekniikka liikelaitos
 • Oulun Vesi liikelaitos
 • Sivistys- ja kulttuuripalvelut
 • Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta raportoidaan Covenant of Mayors -toimistoon. Hillintätoimenpiteiden tilanteesta raportoidaan kahden vuoden välein ja tarkemmat päästölaskelmat laaditaan neljän vuoden välein.

Nykyistä sopimusta edelsi Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumus (Covenant of Mayors), jossa kaupunki sitoutui vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoite saavutettiin ja vuonna 2020 sopimuksessa mukana olevilla sektoreilla asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet n. 29 %. Mukana olleet sektorit eivät ole täysin yhteneväiset nykyisen sopimuksen kanssa, joten päästövähennykset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Osana sitoumusta tuli laatia Kestävän energiankäytön suunnitelma (pdf), jonka Oulun kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2012.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen logo.