Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus

Oulun kaupunki allekirjoitti kaupunginhallituksen päätöksellä kesäkuussa 2011 Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors), jossa kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastoa lämmittäviä päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Osana sitoumusta tuli laatia Kestävän energiankäytön suunnitelma, jonka Oulun kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2012. Suunnitelmassa on esitetty yhteensä kuusi toimenpidekokonaisuutta, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa ja joilla 20 prosentin päästövähenemä on mahdollista saavuttaa.

Toimenpidekokonaisuudet ovat:

 • kaupungin oman toiminnan energiankulutuksen vähentäminen
 • uudisrakentamisen ennakoiva laadunohjaus
 • korjausrakentamisen ja asumisen ennakoiva laadunohjaus
 • energiankulutuksen vähentäminen neuvonnalla
 • tehokas maankäyttö ja liikennesuunnittelu sekä
 • jätteen hyötykäytön tehostaminen.

 

Vuonna 2016 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli 22 % vuoden 1990 tasosta. 
 

Liittyminen kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastositoumukseen tukee Oulun seudun ilmastostrategian toimeenpanoa ja vahvistaa kaupungin kansallista ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä. Sopimuksen allekirjoittaminen oli yksi Oulun, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupunginjohtajan perustaman ilmastoverkoston tavoitteista.

Vuonna 2016 Oulun kaupunki allekirjoitti jatkositoumuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy), jossa kaupunki sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päivitetty Kestävän energiankäytön suunnitelma tulee laatia kahden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.