Hyvät käytännöt

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä haasteista, joihin kuntatasolla joudutaan vastaamaan. Alue- ja kaupunkikohtaisilla ilmastostrategioilla haetaan paikallisia ratkaisuja kansainvälisiin ja kansallisiin velvoitteisiin. Oleellista onnistumisen kannalta on kuitenkin käytännön teot ja monipuolinen yhteistyö.

Käytännöt teot voivat olla ilmastomyönteisiä toimenpiteitä teknisistä ratkaisuista aina arkisiin toimenpiteisiin tai toimintatapojen muutoksiin. Ilmastomyönteisillä toimenpiteillä saadaan aikaiseksi huomattaviakin päästö- ja kustannussäästöjä.

Hyvien käytäntöjen esimerkkien toivotaan antavan eri tahoille uusia ideoita ja mahdollisuuden soveltaa käytäntöjä omassa toiminnassa.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.