Ilmastotyö Oulun kaupungissa

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen lienee jo mahdotonta, mutta muutoksen vauhtia voidaan vielä hidastaa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Kunnat vaikuttavat oman alueensa kasvihuonekaasupäästöihin parhaiten liikennejärjestelmiin, maankäyttöön, omaan energiankulutukseensa, hankintamenettelyihin, rakentamiseen ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä.

Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen eteen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden edistymisestä voit lukea Oulun kaupungin ympäristöohjelman verkkosivustolta. Sivustolta löydät ympäristöohjelmat vuosiraportit sekä noin kahden kuukauden välein julkaistavan ajankohtaisista asioista kertovan uutiskirjeen. Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmasta voit lukea lisää tämän sivuston kohdasta Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumus.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta valmistui vuoden 2021 alkupuolella. Tiekartassa tarkastelun kohteena ovat bio- ja kiertotalous, energia, liikenne, maatalous, maankäyttö, metsät ja suot sekä yhteistyö. Myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä on mukana.

Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Strategiassa on esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Talvinen ilmakuva Oulun keskustasta

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.