Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2026 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.
 
Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on  vähentää  asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä  20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen  2020 mennessä. Tähän on sitouduttu sekä Oulun kaupunkistrategiassa 2020 että  Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksessa. Oulu on allekirjoittanut myös uuden Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen vuonna 2016. Sen tavoitteena on 40 %:n vähennys kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasosta).
 
Vuodelle 2020 asetettu 20 %:n asukaskohtainen päästövähennystavoite saavutettiin Oulussa vuonna 2013. Vuoden 2018 laskentojen perusteella  tavoite alitettiin edelleen vaikka päästöt kasvoivatkin edellisvuodesta. Lähivuosina tilanteeseen tulevat vaikuttamaan erityisesti  energiantuotannon polttoaineratkaisut  ja kaupungin muu kehitys. 

Päästövähennys koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, palvelurakennukset, tieliikenne, joukkoliikenne ja jätehuolto).
 

Vuonna 2018 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli 26 % vuoden 1990 tasosta. 


Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt kasvoivat vuonna 2018 noin 2 % vuodesta 2017. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 445 ktCO2-ekv. eli 7,1 tonnia asukasta kohden. 

Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2018. 


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2018 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (34 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (33 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2018.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.