Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2026 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.
 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Vuoden 2018 nousun jälkeen Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat taas vuonna 2019 noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 380 ktCO2-ekv. eli noin 6,7 tonnia asukasta kohden. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 päästöt laskivat noin 6 %. Koronan vaikutuksen odotetaan näkyvän esimerkiksi liikenteen päästöissä.

Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2019. 


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2019 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui kaukolämmön kulutuksesta (37 %) ja liikenteesä (33 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2019.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.