Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2026 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.
 
Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tähän on sitouduttu sekä Oulun kaupunkistrategiassa 2020 että Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksessa. Oulu on allekirjoittanut myös uuden Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen vuonna 2016. Sen tavoitteena on 40 %:n vähennys kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasosta).
 
Vuodelle 2020 asetettu 20 %:n asukaskohtainen päästövähennystavoite saavutettiin Oulussa vuonna 2013. Vuoden 2016 laskentojen perusteella tavoite alitettiin edelleen. Lähivuosina tilanteeseen tulevat vaikuttamaan erityisesti energiantuotannon polttoaineratkaisut ja kaupungin muu kehitys. 

Päästövähennys koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, palvelurakennukset, tieliikenne, joukkoliikenne ja jätehuolto).
 

Vuonna 2015 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli 22 % vuoden 1990 tasosta.


Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat vuonna 2015 noin 7 % vuoteen 2014 verrattuna. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 420 ktCO2-ekv. eli 7,1 tonnia asukasta kohden. Vuoden 2016 päästötiedot ovat ennakkotietoja.

Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2016. Vuoden 2015 kokonaispäästöt ovat laskeneet 38 % vuoteen 2010 verrattuna. Vuonna 2015 eniten laskivat teollisuuden ja työkoneiden päästöt. Myös kuluttajien sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, kaukolämmön ja liikenteen päästöt olivat edellisvuotta alhaisemmat.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2015 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (35 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (34 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2015.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.