Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2026 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.
 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt kasvoivat vuonna 2018 noin 2 % vuodesta 2017. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 445 ktCO2-ekv. eli 7,1 tonnia asukasta kohden. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 päästöt hieman laskivat.

Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2018. 


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2018 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (34 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (33 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2018.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.