Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2026 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.
 
Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on  vähentää  asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä  20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen  2020 mennessä. Tähän on sitouduttu sekä Oulun kaupunkistrategiassa 2020 että  Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksessa. Oulu on allekirjoittanut myös uuden Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen vuonna 2016. Sen tavoitteena on 40 %:n vähennys kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasosta).
 
Vuodelle 2020 asetettu 20 %:n asukaskohtainen päästövähennystavoite saavutettiin Oulussa vuonna 2013. Vuoden 2017 laskentojen perusteella  tavoite alitettiin edelleen. Lähivuosina tilanteeseen tulevat vaikuttamaan erityisesti  energiantuotannon polttoaineratkaisut  ja kaupungin muu kehitys. 

Päästövähennys koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, palvelurakennukset, tieliikenne, joukkoliikenne ja jätehuolto).
 

Vuonna 2017 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli 22 % vuoden 1990 tasosta. 


Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat vuonna 2017 noin 4 % vuodesta 2016. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 386 ktCO2-ekv. eli 6,9 tonnia asukasta kohden. Ennakkotietojen mukaan vuonna päästöt kuitenkin taas 2018 nousivat.

Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2017 sekä ennakkotieto vuodelta 2018. 


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2017 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (35 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (34 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2017.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.