In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Oulun kaupunkistrategiassa 2020 päästötavoitteeksi on asetettu vuodelle 2020 5,1 tCO2 -ekv. asukasta kohden, mihin kaupunki on sitoutunut myös allekirjoittaessaan Euroopan kaupunginjohtajien ilmastositoumuksenTavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 
Vuoden 2014 laskentojen perusteella 20 %:n asukaskohtainen päästövähennystavoite on jo saavutettu, mutta lähivuosien
kehitys osoittaa onko muutos pysyvä. Tilanteeseen tulevat vaikuttamaan erityisesti energiantuotannon polttoaineratkaisut ja kaupungin muu kehitys. 

Päästövähennys koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset ja toiminnot, asuinrakennukset, palvelurakennukset, tieliikenne, joukkoliikenne ja jätehuolto).
 


Vuonna 2014 päästövähennys asukasta kohti laskettuna oli edellisvuoden tapaan 20 % vuoden 1990 tasosta.


Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt laskivat vuonna 2014 noin 6 % vuoteen 2013 verrattuna. Kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 530 ktCO2-ekv. eli 7,8 tonnia asukasta kohden. Vuoden 2015 päästötietoja ei ole vielä saatavilla.


 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2010–2015. Vuoden 2015 kokonaispäästöt ovat laskeneet 33 % vuoteen 2010 verrattuna. Vuonna 2014 eniten laskivat teollisuuden ja työkoneiden päästöt. Myös kuluttajien sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, liikenteen ja jätehuollon päästöt olivat edellisvuotta alhaisemmat. Vuoden 2015 tiedot ovat ennakkotietoja. Päästötiedot on laskettu vuoden 2013 kuntaliitoksen mukaisesti.


Oulun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2014 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (33%) ja kaukolämmön kulutuksesta (33 %). Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota asuntojen ja käyttöveden lämmitykseen, liikkumisen valintoihin sekä laitteiden energiankulutukseen.


Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2014.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.