Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Vuoden 2022 alussa hyväksytyssä Oulun kaupunkistrategiassa 2030 on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Mittarina strategiassa on asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. Hiilineutraalisuus on määritelty siten, että päästöt ovat vähentyneet vähintään 80 % vertailuvuoteen 1990 verrattuna ja loput päästöt kompensoidaan.
 
Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä saadaan reilun vuoden viiveellä. Keväisin saadaan kuitenkin ennakkotieto edellisvuodelta.
 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Vuonna 2021 kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 007 kt CO2-ekv. eli noin 4,8 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 53 %, kokonaispäästöt puolestaan n. 28 %. Asukaskohtaisissa päästöissä laskua edellisvuodesta oli n. 9 %. Merkittävin lasku oli kaukolämmön päästöissä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 sekä asukaskohtaiset päästöt että kokonaispäästöt kuitenkin hieman kasvoivat.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuosille 2018-2021 ja ennakkotieto vuodelle 2022.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2021 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (39 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (28 %). Kaukolämmön tuotannon osuus päästöistä pieneni edelleen ja liikenne on nyt selvästi suurin päästösektori. Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota liikkumisen valintoihin ja asuntojen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden kulutukseen sekä laitteiden energiankulutukseen.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuuden osuutta vuonna 2021.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.