Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat perustivat helmikuussa 2011 kaupunginjohtajien ilmastoverkoston, jonka tavoitteena on monipuolinen yhteistyö sekä toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä.

Ilmastoverkoston elokuussa 2011 julkistama ilmastokannanotto sisälsi kuusi aloitetta, jotka liittyvät rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä kaupunkien omaan toimintaan. Toukokuussa 2012 hyväksyttiin neljä uutta aloitetta, joita kaupunginjohtajat vievät eteenpäin omissa kaupungeissaan. Uusina tavoitteina tuli selvittää mm. suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä.

Tammikuussa 2014 ilmastoverkosto kokoontui arvioimaan kaupunkien ilmastopolitiikan tasoa. Ilmastoverkoston julkilausuman mukaan Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa kaupunkien johdolla. Suomen suurimmat kaupungit ovat jo 2000-luvun alusta lähtien toteuttaneet ilmastopolitiikkaa, jonka tuloksena kaupunkiseutujen kasvihuonepäästöt on saatu merkittävästi laskemaan. Päästöt tulevat edelleen laskemaan siten, että vuoteen 2050 mennessä Suomi on hiilineutraali yhteiskunta.

Marraskuussa 2015 ilmastoverkosto hyväksyi uutena aloitteena liittymisen kansainvälisiin kaupunkien ilmastositoumuksiin. Kaupungit tekevät yhteistyössä omat ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartat.

Joulukuussa 2017 hyväksyttiin kaksi uutta aloitetta. Kaupungit sitoutuvat kehittämään energiatietojärjestelmiään ja avaamaan niitä aktiivisesti kaupunkilaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen käyttöön. Lisäksi kaupunginjohtajat päättivät lisätä kaupunkien puurakentamista. Kukin kaupunki nimeää kohteen tai alueen, jossa tavoitteena on puurakentamisen lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kanssa. Tarkoitus on myös kehittää ohjauskeinoja puurakentamiselle ja kannustimia vähähiiliselle rakentamiselle yleisemminkin.

Huhtikuussa 2019 hyväksytyt uudet aloitteet liittyivät hankintoihin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.