Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö on ollut osa maankäytönsuunnittelua jo kauan, mutta ilmastotavoitteiden mukaantulon myötä sen merkitys on lisääntynyt ja selvästi nähtävissä uusia hankkeita ja kaavoituskohteita käynnistettäessä.

Palvelujen saavutettavuus kuvaa asukasmääriä tietyllä etäisyydellä julkisista palveluista. Palveluiden hyvä saavutettavuus vähentää liikkumistarvetta ja edelleen liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.


Vuonna 2017 eri palveluista korkeintaan 300 metrin etäisyydellä asuvien oululaisten osuus nousi bussipysäkkien ja laski päiväkotien saavutettavuuden osalta. 

 

Vuonna 2017 korkeintaan 700 metrin etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus laski päiväkotien saavutettavuuden osalta ja pysyi muiden palveluiden osalta lähes samana. 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.