Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja olemassa olevan infrastruktuurin nykyistä tehokkaampi käyttö on ollut osa maankäytönsuunnittelua jo kauan, mutta ilmastotavoitteiden mukaantulon myötä sen merkitys on lisääntynyt ja selvästi nähtävissä uusia hankkeita ja kaavoituskohteita käynnistettäessä.

Palvelujen saavutettavuus kuvaa asukasmääriä tietyllä etäisyydellä julkisista palveluista. Palveluiden hyvä saavutettavuus vähentää liikkumistarvetta ja edelleen liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.


300 metrin etäisyydellä palveluista asuvien osuus Oulun asukkaista.

Korkeintaan 300 metrin etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus 

 

700 metrin etäisyydellä palveluista asuvien osuus Oulun asukkaista.

Korkeintaan 700 metrin etäisyydellä eri palveluista asuvien oululaisten osuus

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.