Ekotuki -toimintamalli työpaikan ekoarkeen

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä ympäristötyön edistäjiksi. Uudet ekoarjen käytännöt säästävät sekä luontoa että rahaa.

Ekotukihenkilö oppii, neuvoo ja kannustaa

Jokaiseen työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella. Peruskoulutuksessa opitaan ympäristöasioista, ympäristökuormituksen vähentämisestä, toimintatapojen muuttamisesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Ekotukihenkilöt tekevät esimerkiksi työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, levittävät tietoa ja ottavat ympäristöasiat esiin kokouksissa.

Toiminta käynnistetään alkukartoituksella, jonka pohjalta voi laatia toimintasuunnitelman. Ekotukihenkilöt voivat myös auttaa ympäristöohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa. Ekotukitoiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi työyhteisön toiminnan suunnittelua ja arviointia. Vuosittaisen raportin pohjalta toimintaa ja sen vaikutuksia voidaan yhdessä arvioida ja kehittää – ja iloita onnistumisista.

Vertaistukea verkostoista

Ekotukihenkilöillä on säännöllisiä virasto- tai kaupunkikohtaisia tapaamisia vuosittain. Nämä voivat olla jatkokoulutuksia, tutustumisvierailuja tai kokemusten vaihtoon keskittyviä verkostoitumistapaamisia.

Ekotukihenkilöverkostoa täytyy koordinoida ja tukea. Säännöllinen yhteydenpito on tärkeää. Esimerkiksi kaupungin koordinaattorilta voi kysyä neuvoja, pyytää vierailemaan, luennoimaan tai avuksi kampanjointiin. Koordinaattori myös toimittaa käytännön toimintavinkkejä ja ajankohtaisia kuulumisia. Toiminnan tukena on myös käsikirja ja logo.

Koko yhteisö sitoutuu

Ekotukitoiminta edellyttää, että organisaatio sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja että toiminnalla on johdon tuki. Toiminnan avulla organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka voidaan jalkauttaa ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta soveltuu helposti osaksi erilaisia ympäristöjärjestelmiä. Toiminta lisää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja toimien konkreettisuutta. Organisaation koolla ei ole väliä: pienessä Rakveren kaupungissa Virossa ekotukihenkilöitä on viisi, Oulussa noin 200 ja Helsingissä yli tuhat. Mitä suurempi organisaatio on, sitä tärkeämpää on toiminnan koordinointi ja tuki.

Mallia muille

Ekotukitoiminnan malli syntyi vuonna 2006 yhtenä Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman konkreettisena toimenpiteenä. Nykyään ekotukitoimintaa toteutetaan ja kehitetään lukuisissa Suomen kunnissa sekä organisaatioissa Helsingin mallin mukaan.

Toiminnan laadun varmistamiseksi ekotukitoiminnalle on määritetty yhteisiä periaatteita. Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.