Usein kysytyt kysymykset

Onko Oulun kaupungilla hiilineutraalisuustavoite?
Kyllä on. Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä on kirjattu kaupungin ympäristöohjelmaan sekä Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Molemmissa on tarkasteltu myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Uusi ilmastotiekartta on tarkoitus valmistella vuoden 2023 aikana.

Miten toimenpiteiden toteutumista seurataan?
Tavoitteen eteen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden edistymisestä voit lukea Oulun kaupungin ympäristöohjelman verkkosivustolta. Sieltä löydät ympäristöohjelmat vuosiraportit sekä noin kahden kuukauden välein julkaistavan ajankohtaisista asioista kertovan uutiskirjeen. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan vuosittain. Ekologisen kestävyyden mittareista on kerätty Oulussa tietoa jo pitkään ja niitä hyödynnetään laajasti mm. ympäristöohjelmassa. Useilla mittareilla voidaan arvioida myös ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteiden toteutumista.

Mistä saan ajankohtaista tietoa Oulun kaupungin ilmastoasioista?
Ilmastotyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista löydät tietoa ympäristöohjelman uutiskirjeestä, jota on julkaistu vuoden 2020 alusta lähtien. Sitä ennen (vuosina 2011-2019) julkaistiin ilmastokatsausta. 

Mitä ilmastositoumuksia Oulun kaupunki on tehnyt?
Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikka jo 1990-luvulta alkaen. Viimeisin sitoumus tehtiin vuonna 2016, kun Oulu allekirjoitti Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Lue lisää ilmastositoumuksista. Alkuvuodesta 2022 Oulun kaupunkistrategiassa 2030 asetettiin tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Sitä ennen tavoitevuosi oli 2040.

Kuinka paljon Oulussa tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä?
Vuonna 2020 konaispäästöt olivat 1 093 ktCO2-ekv. eli noin 5,3 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 49 %, kokonaispäästöt puolestaan n. 21 %. Kokonaispäästöt sisältävät myös teollisuuden osuuden. Koronan vaikutus näkyy mm. liikenteen päästöissä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 asukaskohtaiset päästöt laskivat edelleen melko selvästi. Vähenemistä tapahtui kaikilla sektoreilla. Päästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä. Näillä ilmastosivuilla julkaistaan myös kasvihuonekaasupäästöjen viikkotilastoa (CO2-raportti), joka esittää Oulun alueella syntyvät viikoittaiset päästöt sisältäen kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja tieliikenteen päästöt. Lue lisää Oulun kasvihuonekaasupäästöistä.

Mitä ilmastoaiheisia hankkeita Oulun kaupungilla on meneillään?
Oulun kaupungin hanketoimintaa toteutetaan viiden eri kehittämissalkun kautta. Energia- ja ilmastoaiheisia hankkeita ohjataan Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -salkussa. Kehittämishankkeiden verkkosivuilla on hanketietokanta, jossa on esitetty kaikki toteutetut ja käynnissä olevat energia- ja ilmastoaiheiset hankkeet. Tutustu Oulun seudun ympäristötoimen toteuttamiin ympäristöhankkeisiin. 

Miten selvitän omien toimintojeni ilmastovaikutuksia?
Oman toiminnan ilmastovaikutukset voi selvittää esimerkiksi käyttämällä erilaisia laskureita. Laskureiden avulla voidaan laskea ja arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen. Tutustu laskureihin.

Miten voin vähentää omasta toiminnasta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä?
Ilmastonmuutoksen hillinnässä pienilläkin arkipäivän teoilla on merkitystä. Yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja yksityisautoilua. Ilmastovinkeistä löydät neuvoja siihen, miten voit vaikuttaa.

Mitä on ekotukitoiminta?
Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Oulun kaupungissa toiminta aloitettiin tammikuussa 2012. Lue lisää ekotukitoiminnasta.

Osallistuuko Oulun kaupunki kansallisiin tai kansainvälisiin ilmastotapahtumiin?
Kyllä osallistuu, esimerkiksi Earth Hour -kampanjaan, Liikkujan viikkoon, Energiansäästöviikkoon ja Pyöräilyviikkoon.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.