Usein kysytyt kysymykset

Onko Oulun kaupungilla ilmastostrategia?
Kyllä on. Oulun seudun ilmastostrategia hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2009. Strategian tavoitteena on kääntää kasvihuonekaasupäästöt pysyvään laskuun. Strategiassa on esitetty päämäärät ja keskeiset keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Lue lisää ilmastostrategiasta. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastotiekartta  valmistui alkuvuodesta 2021.

Miten ilmastostrategian toteutumista seurataan?
Vuosittaisen kasvihuonekaasupäästölaskennan lisäksi ilmastostrategian toteutumiselle on viime vuosina pyritty löytämään sitä kuvaavia selkeitä ja monipuolisia indikaattoreita. Oulussa on kerätty tietoa ekologisen kestävyyden mittareista jo pitkään. Useat mittarit ovat samoja, joilla voidaan arvioida myös ilmastostrategian toteutumista. Ilmastoindikaattorit on esitetty ilmastostrategian sisällön esittelyn yhteydessä. Lue lisää strategian toteutumisen seurannasta.

Mistä saan ajankohtaista tietoa Oulun kaupungin ilmastoasioista?
Oulun seudun ympäristötoimi vuosina 2011-2019 ilmastokatsausta, jossa kerrottiin ajankohtaisista ilmastoasioista. Tutustu ilmastokatsauksiin. Vuoden 2020 alusta katsauksen on korvattu ympäristöohjelman uutiskirjeellä.

Mitä ilmastositoumuksia Oulun kaupunki on tehnyt?
Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikka jo 1990-luvulta alkaen. Viimeisin sitoumus tehtiin vuonna 2016, kun Oulu allekirjoitti Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Lue lisää ilmastositoumuksista. Lisäksi keväällä 2018 Oulun kaupunkistrategiassa 2026 asetettiin tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2040 mennessä.

Kuinka paljon Oulussa tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä?
Oulun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat vuonna 2019 noin 1 380 kt CO2-ekvivalenttia eli noin 6,7 tonnia asukasta. Edellisvuoteen verrattuna päästöt vähenivät noin 5 %. Kokonaispäästöt sisältävät myös teollisuuden osuuden. Vuoden 2020 lopulliset tiedot eivät ole vielä saatavilla. Vuosi 2020 oli myös koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitusten takia poikkeuksellinen, mikä näkyy mm. liikenteen päästöissä. Päästöt on laskettu CO2-raportti -menetelmällä. Näillä ilmastosivuilla julkaistaan myös kasvihuonekaasupäästöjen viikkotilastoa (CO2-raportti), joka esittää Oulun alueella syntyvät viikoittaiset päästöt sisältäen kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja tieliikenteen päästöt. Lue lisää Oulun kasvihuonekaasupäästöistä.

Mitä ilmastoaiheisia hankkeita Oulun kaupungilla on meneillään?
Oulun kaupungin hanketoimintaa toteutetaan viiden eri kehittämissalkun kautta. Energia- ja ilmastoaiheisia hankkeita ohjataan Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys -salkussa. Kehittämishankkeiden verkkosivuilla on hanketietokanta, jossa on esitetty kaikki toteutetut ja käynnissä olevat energia- ja ilmastoaiheiset hankkeet. Tutustu Oulun seudun ympäristötoimen toteuttamiin ympäristöhankkeisiin. 

Miten selvitän omien toimintojeni ilmastovaikutuksia?
Oman toiminnan ilmastovaikutukset voi selvittää esimerkiksi käyttämällä erilaisia laskureita. Laskureiden avulla voidaan laskea ja arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen. Tutustu laskureihin.

Miten voin vähentää omasta toiminnasta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä?
Ilmastonmuutoksen hillinnässä pienilläkin arkipäivän teoilla on merkitystä. Yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja yksityisautoilua. Ilmastovinkeistä löydät neuvoja siihen, miten voit vaikuttaa.

Mitä on ekotukitoiminta?
Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Oulun kaupungissa toiminta aloitettiin tammikuussa 2012. Lue lisää ekotukitoiminnasta.

Osallistuuko Oulun kaupunki kansallisiin tai kansainvälisiin ilmastotapahtumiin?
Kyllä osallistuu, esimerkiksi Earth Hour -kampanjaan, Liikkujan viikkoon, Energiansäästöviikkoon ja Pyöräilyviikkoon.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.