Koulupsykologi ja -kuraattori 

Koulupsykologi ja -kuraattori ovat oppilashuoltoyksikön työntekijöitä, joiden tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja toimintakykyä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi ja -kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koko koulun henkilökunnan kanssa.

Alueemme koulupsykologi:

Alueemme koulukuraattori: Ritva Meriläinen 040 6324963