Koulupsykologi ja -kuraattori 

Koulupsykologi ja -kuraattori ovat oppilashuoltoyksikön työntekijöitä, joiden tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja toimintakykyä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi ja -kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koko koulun henkilökunnan kanssa.

Alueemme koulupsykologi: Elena Andreou 040 8454518

Alueemme koulukuraattori: Miina Konttinen 040 7039661