Oppilashuolto

OULUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMI, puh.(08) 558 49000                                 Käyntiosoite: Taka-Lyötyn katu 4, 4. krs, 90150 Oulu                                      Postitusosoite: Oulun kaupungin opetustoimi, PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI

ERITYISEN TUEN KESKUS (ERTU):                                                                                    Koulupsykologi Nina Sassali, puh. 044-7039656                                                                   Koulukuraattori Miina Konttinen, puh. 044-7039661

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUJA                                                              

Perheneuvola, Arkistokatu 4 B, 4. krs, PL 46 30015 Oulun kaupunki, puh. 044 7036120                               ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma, ti, to, pe klo 10–12

Tuiran sosiaaliasema, Kangastie 16, 90500 Oulu, neuvonta ma, ti, to ja pe klo 10.00-12.00

Solu 2:                                                                                                                                                        A–H, puh. 050 3728228, I–Kar, puh. 044 7036216, KasLo, puh. 044 70334781, Lp-P, puh. 050 5930281, R-Te, puh. 044 7036826, Ti-Ö, puh. 044 7034843

Kiireellinen päivystys, puh. 044 7036235                                                           

Oppilashuoltoryhmä

Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. tiistaina. Siihen kuuluvat koulun edustajien (rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja) lisäksi koulupsykologi ja/tai -kuraattori perusopetuksen Erityisentuenkeskuksesta ja edustaja kouluterveydenhuollosta (kouluterveydenhoitaja, lääkäri).        

Vanhemmat voivat halutessaan osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen lastaan koskevia asioita käsiteltäessä. Oppilashuoltoryhmän asiantuntijat ovat myös vanhempien käytettävissä lasta tai    perhettä koskevissa ongelmissa.  Ajanvarauksista voi sopia soittamalla tiedotteessa oleviin numeroihin tai ajan voi varata luokanopettajan, erityisopettajan tai terveydenhoitajan kautta.

Tapauskohtaiset, operatiiviset oppilashuoltopalaverit kutsutaan kokoon tarpeen mukaan myös muina aikoina.

Koulupsykologi ja -kuraattori

Koulupsykologi ja -kuraattori ovat oppilashuoltoyksikön työntekijöitä, joiden tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja toimintakykyä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi ja -kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koko koulun henkilökunnan kanssa.

Pienluokat

Pienluokka on tarkoitettu tehostetuksi tueksi perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat yksilöllisempää opetusta ja pienempää luokan ryhmäkokoa.  Pienluokka voi toimia myös välivaiheena tarkistettaessa luokkamuotoisen erityisopetuksen tarvetta tai tukitoimenpiteitä erityisluokasta palaavalle oppilaalle. Suosituksen pienluokkaan siirtymisestä ja sieltä palaamisesta tekee oppilashuoltoryhmä. Oppilas siirtyy pienluokkakoulun oppilaaksi, kunnes palaa kotikouluunsa. Oppilaan sijoittumisesta pienluokkaan päättävät pienluokkakoulujen rehtorit. Alueellamme toimii pienluokat Hintan (1.-3.lk:t) ja Oulujoen 3.-6.lk:t sekä Laanilan (7.-9.lk:t) kouluissa.

Koulumme kriisivalmius

Koulumme oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella. Kuolema, sairaus tai onnettomuus voi kohdata oppilaittemme perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä. Koulullamme on kriisisuunnitelma, joka sisältää toimintamalleja erilaisia kriisitilanteita varten. Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa.