Oppilashuolto

 

Oppilashuoltoryhmä

 

Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä päivittää syksyn 2019 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta ”Vuosisuunnittelu”.

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat koulun edustajien (rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja) lisäksi koulupsykologi ja/tai -kuraattori (asiasta riippuen) ja edustaja kouluterveydenhuollosta (kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa myös lääkäri). Ryhmään voi kutsuttaessa osallistua myös koulun muita henkilökunnan jäseniä tai yhteistyötahojen edustajia, esim. nuorisopalveluista.

Koulumme yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. tiistaina klo 8.15–10.00. Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti. Kuukauden kolmantena tiistaina klo 8.15–10.00 kokoontuu yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä.

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina luottamuksellisesti yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan yhdessä huoltajan (ja oppilaan) kanssa. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. 

Muu oppilashuolto

Sosiaali- ja terveystoimen palveluja:

Sosiaalipäivystys kaikkina vuorokauden aikoina 044 7036235

Lasten ja nuorten psykiatrinen työryhmä 044 7035919

  • Sairaanhoitaja vastaa puheluihin ma-pe klo 8–11 välillä.
  • Puhelimessa sovitaan toimintatavasta.
  • Muina aikoina numerossa vastaa puhelinvastaaja, jossa kerrotaan toimintaohjeet.

Oulun kaupungin perheneuvonta (ma, ti, to 10-12) 040 6506014

Pienluokat 

Pienluokka on tarkoitettu tehostetuksi tueksi perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä opetusta ja pienehköä luokan ryhmäkokoa (n. 10 oppilasta). Suosituksen pienluokkaan siirtymisestä ja sieltä palaamisesta tekee oppilashuoltoryhmä. Oppilas siirtyy pienluokkakoulun oppilaaksi, kunnes palaa kotikouluunsa. Alueellamme pienluokkatoimintaa on Hintan, Oulujoen ja Laanilan kouluissa.

 

Koulumme kriisivalmius 

Koulumme oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella. Kuolema, sairaus tai onnettomuus voi kohdata oppilaittemme perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä. Koulullamme on suunnitelma, joka sisältää toimintamalleja erilaisia kriisitilanteita varten. Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa.