Kuvassa kaksi lasta.

Voit hakea lapsellesi paikkaa 

 • kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin
 • kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon
 • avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Tästä pääset ilmoittautumaan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Lue alempaa lisää 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.
 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Oulussa jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa on lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Myös lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. 

Oulun vaihtoehdot 20 tuntiin viikossa ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.

Kun lapsesi hoidon tarve muuttuu, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan!
 

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus

Oulun kaupunki on valittu mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, joka on käynnissä elokuusta 2018 alkaen ja kokeilu päättyy heinäkuun 2019 lopussa. Kokeilun aikana kaikki oululaiset vuonna 2013 syntyneet lapset voivat osallistua maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, pääsääntöisesti neljä tuntia viitenä päivänä viikossa.
 

Mitä maksuttomuus käytännössä tarkoittaa?

Asiakasmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapsi on 5-vuotiaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä (20 tuntia/viikko). Kun lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa, peritään 20 tuntia viikossa ylittävältä ajalta asiakasmaksu.
 

Pitääkö 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen ilmoittautua erikseen?

Ilmoittautuminen oli keskitetysti keväällä 2018, mutta voit ilmoittaa lapsesi myös kesken toimintakauden:
Tästä pääset ilmoittautumaan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

 • Jos ilmoitat lapsesi 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. maksuton varhaiskasvatus".
 • Jos 5-vuotias lapsesi tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. kokopäivähoito". Tämä vaihtoehto sisältää maksuttoman osuuden 20 tuntia/viikko.

Koskeeko toiminta meitä, jos perheemme saa Oulu-lisää?

Oulu-lisää ja 5-vuotiaan maksutonta varhaiskasvatusta ei voi saada yhtä aikaa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat tällöin hyvä vaihtoehto perheellenne.

Kuka kuljettaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle?

Perheet huolehtivat itse lapsen kuljetuksesta 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.


Koskeeko maksuttomuus myös yksityisiä päiväkoteja/perhepäivähoitajia?

Kyllä koskee, mutta sinun kannattaa tarkistaa asia yksityisestä päiväkodista/yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat päättävät itse järjestävätkö he osapäivähoitoa.
 

Koskeeko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus vuoropäiväkoteja/jatketun aukiolon päiväkoteja?

Kyllä koskee. Myös vuoropäiväkodissa/jatketun aukiolon päiväkodissa oleva lapsi saa 5-vuotiaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia/viikko.
Huoltaja ilmoittaa lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen päiväkotiin erillisellä lomakkeella. Hoitoaikavaraukset tehdään viimeistään edeltävän viikon maanantaina. Huoltajien ilmoittamiin hoitoaikoihin sisältyy 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus, ja toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Onko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus jo esiopetusta?

Ei ole. Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Mitä hyötyä 5-vuotiaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on perheille?

Lapsi voi osallistua säännölliseen varhaiskasvatukseen viitenä päivänä viikossa. Lapsen päivä sisältää leikkiä, oppimista, tutkimista, liikkumista ja kavereiden kanssa yhdessä tekemistä.

Kaikilla 5-vuotiailla asiakasmaksu pienenee, eli jos lapsesi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia/viikko, ei asiakasmaksua peritä. Kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu peritään 20 tuntia/viikossa ylittävältä ajalta.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyvät lapset voivat käydä neljä tuntia päivässä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saavat päivään kuuluvat ateriat.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 20 h/viikko varhaiskasvatuksesta

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
  work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys klo 9 - 12
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9.00–12.00
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Varhaiskasvatus Facebookissa

Etäkonttori varhaiskasvatuksen henkilöstön käyttöön

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/varhaiskasvatus