Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Kaikilla lapsilla oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen elokuun alusta

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että lapsella on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Oulussa on tällä hetkellä rajattu oikeus 20 tuntia viikossa lapsilla, joiden huoltaja/huoltajat ovat kotona. Jatkossa kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä huoltajan työssäolo, opiskelu, työttömyys, äitiyslomat jne. rajoita tätä oikeutta.

Voit valita kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan perheellesi sopivamman vaihtoehdon

Perhe voi valita myös seuraavista vaihtoehdoista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdot):

  • lapsi on varhaiskasvatuksessa 10 päivää kuukaudessa
  • lapsi on varhaiskasvatuksessa 13 päivää kuukaudessa
  • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 5 tuntia päivittäin
  • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 7 tuntia päivittäin

Vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdoista perhe tekee sopimuksen päiväkodin johtajan kanssa. Perheet ilmoittavat etukäteen lapsen läsnäolopäivät päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Lisäksi Oulussa on tarjolla maksuttomia avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja. Kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kotihoidontuki, kuntalisä tai palvelutakuu eivät ole esteenä avoimeen varhaiskasvatukseen osallistumiselle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen 288 euroa. Seuraavan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 144 euroa ja kustakin seuraavasta lapsesta 20 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 58 euroa. Pienin perittävä maksu on 27 euroa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain periaatteiden mukaisesti. Kuukausimaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Perheen valitessa lapselleen vähemmän palvelutarpeen kuin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen huomioidaan asiakasmaksuissa seuraavasti (koskee kunnallista varhaiskasvatusta):

Maksuprosentit valitun palvelulaajuuden mukaan
Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta maksusta
10 päivää kuukaudessa 50 %
13 päivää kuukaudessa 75 %
Alle 5 tuntia päivittäin 60 %
Alle 7 tuntia päivittäin 75 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 10 pv/kk 30%
Esiopetus + varhaiskasvatus 13 pv/kk 45 %
Esiopetus + varhaiskasvatus alle 3 h/pv 45 %
Esiopetus + kokoaikainen varhaiskasvatus 60 %
Avoimen varhaiskasvatuksen kerho maksuton
Esiopetus 4h/pv maksuton

 

Jakolinkki

 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajille (pdf)
 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja