Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Oulu-lisä poistuu ja kerhotoiminnan maksullisuudesta lisäselvitys

 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 14.9. ulkoisen arvioinnin selvityksessä esitetyt toimenpiteet varhaiskasvatukseen liittyen.

Kaupunginhallitus päätti, että Oulu-lisästä luovutaan 1.3.2021 alkaen ja että selvitetään esiopetuksen järjestäminen syksystä 2023 alkaen.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksun osalta kaupunginhallitus edellyttää sivistys- ja kulttuurilautakuntaa tekemään taloudellisista vaikutuksista kokonaisarvioinnin suhteessa säästöihin ennen lopullista päätöksentekoa. Varsinaisen päätöksen varhaiskasvatuksen kerhomaksun osalta tekee sivistys- ja kulttuurilautakunta.

Lapsivaikutusten arviointi esitysten tukena

Päätösesityksenä kaupunginhallitukselle oli, että lasten kotihoidon tuen harkinnanvaraisesta kuntalisästä eli Oulu-lisästä luovutaan 1.3.2021 lähtien sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin tulee 50 euron kuukausimaksu 1.8.2021 alkaen ja maksuun huomioidaan sisaralennus (50 %). Lisäksi päätösesityksessä esitettiin, että selvitetään esiopetuksen järjestäminen syksystä 2023 alkaen.

Kahdesta ensimmäisestä asiasta on laadittu lapsivaikutusten arviointi (Ulkoisen arvioinnin toimenpiteiden kokonaisvaikutukset lapsiin ja lapsiperheisiin).

Kaupunginhallituksen esittelyteksti 14.9.2020: Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet varhaiskasvatuspalveluissa (§ 206) 

Ulkoisen arvioinnin toimenpiteiden kokonaisvaikutukset lapsiin ja lapsiperheisiin (liite asiaan § 206)
 

Huoltajien kanta selvillä

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut selvitti kesäkuussa 2020 sähköisen kyselyn avulla nykyisten avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen vaikuttavuutta, Oulu-lisän merkitystä sekä mahdollisia näihin palveluihin kohdistuvien muutosten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin (perheen ja lapsen hyvinvointiin, toimintaympäristöön, turvallisuuteen, ihmissuhteisiin ja perheen taloudelliseen tilanteeseen).

Kysely lähetettiin kaikille viime keväänä varhaiskasvatuksessa olleille perheille sekä tuleville avoimen varhaiskasvatuksen perheille, ja siihen saatiin 1045 vastausta. Kyselyn tuloksista on tehty yhteenveto. Tulokset on otettu huomioon myös lapsivaikutusten arvioinnissa.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin alta.

Kysely varhaiskasvatuksen asiakasperheille avoimesta kerhotoiminnasta ja Oulu-lisästä 2020 – loppuraportti (pdf)
 

Oulu-lisä lyhyesti

Oulu-lisää maksetaan perheen nuorimmasta alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta. Oulu-lisä korottaa Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa 80 eurolla kuukaudessa.

Mikäli perhe valitsee kotihoidon tuen kanssa maksettavan Oulu-lisän, perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona. Esiopetusikäiset voivat kuitenkin osallistua esiopetukseen sekä viisivuotiaat maksuttomaan viisivuotiaiden osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Myös avoimeen kerhotoimintaan voi osallistua.

Oulu-lisää sai tämän vuoden heinäkuussa 765 lasta/perhettä. Kustannukset Oulun kaupungille olivat 731 300 euroa vuonna 2019.
 

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot lyhyesti

Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomat kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Oulussa avoimen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja ovat:

  • Kahdesti ja kolmesti viikossa kokoontuvat kerhoryhmät, jotka on tarkoitettu yli 2-vuotiaille
  • Liikunta- ja ulkoiluleikkikoulut, jotka on tarkoitettu yli 3-vuotiaille
  • Perhekerhot on tarkoitettu 0-5-vuotiaille ja lapsen vanhemmille.

Tämän vuoden elokuussa toimintaan osallistui 543 lasta. Toiminnan kustannukset Oulun kaupungille olivat noin 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Jakolinkki

Esiopetuksen Wilma

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja