Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

< Takaisin

Ilmoita lapsesi kesälomat ja päivystystarve 15.5. mennessä

Kesäajan supistettu toiminta 1.6. - 31.8.2018

Kesäaikana toisiaan lähellä sijaitsevat kunnalliset päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja ei järjestetä kesäaikana. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.
 

Ilmoita lapsesi lomat ja yli kuuden viikon yhtäjaksoinen poissaolo 15.5.2018 mennessä

Jos järjestät lapsesi hoidon itse 1.6. - 31.8.2018 välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei poissaojon ajalta peritä asiakasmaksua. Sitovat yli kuuden viikon poissaoloilmoitukset tehdään sähköisesti 1. - 15.5.2018: Linkki ilmoittamiseen: Sähköinen asiointi

Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Voit ilmoittaa myös lapsesi lyhyemmät lomat sähköisesti.

Huom! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä, ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työntantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.


Ilmoita lapsesi kesäpäivystykseen 15.5.2018 mennessä

Päivystysaikana 2.7. - 5.8.2018 päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli päivystysaikana työskentelevien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia päivystysajalle ei voi enää tehdä. Pyydä ilmoittautumislomake lapsesi päiväkodista/perhepäivähoitajalta. Palauta täytetty lomake lapsesi päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Saat tiedon lapsesi kesäpäivystystalosta ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa.

Päivystävät päiväkodit:

  • Pohjoinen alue: Tuulikello (jatkettu aukiolo ma-pe), Länsituuli (jatkettu aukiolo ma-su)
  • Itäinen alue: Pikku-Vesainen (jatkettu aukiolo ma-su), Välikylä (jatkettu aukiolo ma-su) , Muurahainen (jatkettu aukiolo ma-pe), Saarela (jatkettu aukiolo ma-su)
  • Keskinen alue: Ainola ja Varpula (ympärivuorokautinen), Kisakenttä, Lassi (jatkettu aukiolo ma-su)
  • Eteläinen alue: Maikkula (jatkettu aukiolo järjestetään Ainolan Varpulassa), Savotta-aukio, Kuovit (jatkettu aukiolo ma-su), Niemenranta

 

Jakolinkki

 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajille (pdf)
 

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja