Kerhot ja leikkikoulut - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Avoin varhaiskasvatus - kerhot ja leikkikoulut Avoin varhaiskasvatus - kerhot ja leikkikoulut

Kuvassa poika kiipeilytelineellä.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot

Avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomat kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kotihoidontuki, kuntalisä tai palvelutakuu eivät ole este osallistumiselle. Lapsi voi osallistua yhteen 2 tai 3 kertaa viikossa kokoontuvaan kerhoon. Tämän lisäksi hän voi käydä perhekerhossa yhdessä tutun aikuisen kanssa.

Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain tavoitteita. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Perhekerhossa osallistujia ovat myös vanhemmat. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Oulussa kerhoryhmät kokoontuvat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Tarjolla on normaalien kerhoryhmien lisäksi liikuntaleikkikouluja, ulkoiluleikkikouluja, sanataideryhmiä ja perhekerhoja. Ryhmissä ei tarjota aterioita, mutta lapsilla voi olla mukana omat pienet eväät.


Varhaisuutisissa kerrotaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen avoimesta toiminnasta lasten, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta. Katso Varhaisuutiset YouTubessa.


Toiminta-ajat syksy 2016 - kevät 2017

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintakausi on 15.8.2016 - 31.5.2017.
Avoimen varhaiskasvatuksen loma-ajat, jolloin toimintaa ei järjestetä:

 • syyslomaviikko (vko 43) 24. - 28.10.2016
 • 5.12.2016
 • joululoma 23.12.2016 - 8.1.2017
 • talviloma (vko 10) 6.3. - 12.3.2017
 • 26.5.2017

 

Hae kerhopaikkaa sähköisesti

Hakeminen avoimeen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus- ja perhekerhoihin haetaan Sähköisellä hakemuksellaJokaiselle lapselle tehdään oma hakemus.  Tulostettava lomake löytyy tästä Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin. Jos haet lapsellesi paikkaa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoon että perhekerhoon, on molempiin tehtävä oma hakemus.

Mikäli perhe haluaa vedota asiantuntijalausuntoon, siitä pyydetään ilmoittamaan hakemuksen lisätieto kohdassa ja toimittamaan lausunto osoitteeseen:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU.

Avoimen toiminnan valintajärjestys on seuraava

 • lapset, jotka luopuvat kokopäivähoitopaikasta
 • sisarukset
 • uudet hakijat hakujärjestyksessä, huomioiden tuen tarvitsijat

Hakemusten käsittelyaikataulu

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tallentaa hakemukset asiakastietojärjestelmään ja tekee niihin tarvittaessa perheen ilmoittamat muutokset ja lisäykset. Palveluohjauksen numero on 08 558 45300 ja sähköposti varhaiskasvatuksenpalveluohjaus@ouka.fi

Avoin päiväkoti seuraa hakijatilannetta ja ilmoittaa perheelle, kun paikka järjestyy. Samalla sovitaan tutustuminen ja toiminnan aloituspäivä.

Palveluohjaus tekee avointen sijoitukset ja päätökset päiväkodin johtajan esityksestä. Avoimen varhaiskasvatuksen paikka myönnetään siihen saakka, kunnes paikka irtisanotaan tai lapsi siirtyy päivähoitoon tai esiopetukseen

Perheet voivat tiedustella asian etenemistä siitä päiväkodista mihin lapsella on hakemus.

Kahden ja kolmen kerran kerhoryhmät

Kahden ja kolmen kerran kerhoryhmät 

Ryhmissä tutustutaan toisiin lapsiin, saadaan kavereita, opetellaan ryhmässä oloa sekä nautitaan monipuolisesta toiminnasta. Toiminta on tarkoitettu yli 2-vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiseen päivähoitoon. Ryhmät kokoontuvat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Toimintaan osallistuminen on maksutonta

Avointa varhaiskasvatusta järjestetään seuraavissa päiväkodeissa:

Perhekerho

Perhekerhot

kokoontuvat kerran viikossa. Maksuttomat perhekerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 0–5-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perhekerhoissa tarjotaan lapsille leikkiseuraa ja monipuolista toimintaa arjen keskellä sekä vanhemmille mahdollisuus vertaistukeen toisten vanhempien kanssa.

Perhekerhoja järjestetään seuraavissa päiväkodeissa

Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu

tarjoaa monipuolista liikuntaa: temppuratoja, sääntöleikkejä, välinejumppaa, hiihtoa, luistelua, mäenlaskua, uintia, metsäretkiä, luontoleikkejä, tutkimista, oppimista ja seikkailua turvallisesti tutussa ryhmässä. Toiminta on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiseen hoitopaikkaan. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Liikuntaleikkikouluja on seuraavissa päiväkodeissa:

Yksityinen avoimen varhaiskasvatuksen liikuntakerho (palveluseteli)

Ulkoiluleikkikoulu

Ulkoiluleikkikoulu

on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat 3 kertaa viikossa. Ulkoiluleikkikoulut ovat liikuntaa, luontoleikkejä, tutkimista, oppimista, seikkailua ja leikkiä turvallisesti tutussa ryhmässä. Hyvä ulkoiluvarustus on välttämätöntä. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Ulkoiluleikkikouluja järjestetään seuraavissa päiväkodeissa:

Sanataideryhmä

Sanataideryhmä

 


Toiminta on tarkoitettu yli 2-vuotiaille lapsille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiseen päivähoitoon. Ryhmät kokoontuvat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Toiminta pohjautuu kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen sekä Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Sanataideryhmiä on seuraavissa taloissa:

Esteet osallistumiselle

Avoimeen varhaiskasvatukseen ei ole mahdollista osallistua,kun lapselle on myönnetty kunnallinen päiväkoti/perhepäivähoitopaikka, palveluseteli, yksityisen hoidon tuki tai perhe on palkannut työsopimussuhteisen hoitajan

Jos yksityinen perhepäivähoitaja saa omasta lapsestaan perhepäivähoidon palvelurahaa,  eivät hoitajan omat eivätkä hoitolapset ole oikeutettuja osallistumaan kerhotoimintaan. Poikkeus: Jos hoitaja on valinnut omista lapsistaan Kelan kotihoidontuen, hoitajan omat lapset voivat osallistua kunnalliseen kerhotoimintaan.

Kysyttävää päivähoidosta?

 • Käyntiosoite work Käyntiosoite 5.6. alkaen: Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  Muuton vuoksi 22.5. - 2.6. meidät tavoittaa parhaiten puhelimitse tai sähköpostitse
  ,
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys
  klo 9–15
Tiedot esitetään hCard-muodossa.