Soveltava liikunta

Ihmisiä ulkoilemassa

Järjestämme monipuolisesti soveltavan liikunnan ryhmiä ja toimintoja kuntalaisille. Meiltä voi myös lainata soveltavan liikunnan välineitä.

Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt. Toimintarajoite voi koskea esimerkiksi näkemistä, kuulemista, liikkumista, muistia, keskittymiskykyä, oppimista, työntekoa, oman käytöksen kontrollointia tai ahdistuneisuuden kokemista.

Lue soveltavat liikkumisen suositukset UKK-instituutin sivuilta. Suositukset kertovat terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa oma toimintakyky huomioiden. 

Ajankohtaista:

Avustajakortit

Liikuntakaveri