Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Tiedotteet korona

< Takaisin

Oulun kaupungin koronarajoitukset ja -suositukset jatkuvat 9.2.2021 saakka

Oulun kaupungin johtoryhmä ja hyvinvointilautakunta kokoontuivat tänään 27.1.2021 linjaamaan ja päättämään kaupungin koronarajoituksista ja -suosituksista.

Oulun kaupungin koronaan liittyvät rajoitukset ja suositukset jatkuvat ennallaan 9.2.2021 saakka. Myös toisen asteen opetus jatkuu etäopetuksena 9.2.2021 saakka. Lasten ja nuorten ryhmäharrastukset voivat jatkua toistaiseksi. Oulussa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät kaupungin koronasivulta www.ouka.fi/korona.

Oulun kaupunki laatii suunnitelman, jossa valmistellaan muun muassa seuraavia muutoksia:

  • toisen asteen opetuksen siirtyminen lähiopetukseen tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmään
  • museoiden, nuorisotilojen, kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten asteittainen avaaminen yleisölle
  • uimahallien ja kuntosalien asteittainen avaaminen yleisölle
  • aikuisten ryhmäharrastusten jatkuminen

Suunnitelmaa toteutetaan seuraavien viikkojen aikana niiltä osin, kuin koronaepidemiatilanne sen sallii.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu 3.2.2021 linjaamaan mahdollisista muutoksista rajoituksiin ja suosituksiin koronatilanne huomioiden. Hyvinvointilautakunta kokoontuu 4.2.2021.

 

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan kokouksen 27.1.2021 päätökset

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 27.1.2021. Hyvinvointilautakunta on tartuntatautilaissa tarkoitettu kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jolla on oikeus päättää toimialueellaan toimitilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Hyvinvointilautakunta: 4/2021, 27.1.2021 :

§1 Oulun kaupungin eräiden toimitilojen sulkeminen koronaviruksen vuoksi

Hyvinvointilautakunta päätti Oulun kaupungin hallinnoimien toimitilojen osalta seuraavasti:

  • Yleisötilaisuuksiin tarkoitetut tilat (mm. kirjastot, nuorisotilat ja museot ja muut kulttuurilaitokset) pysyvät suljettuina aiemman päätöksen mukaisesti 9.2.2021 saakka
  • Kuntosalit, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun tai muuhun ryhmäharrastetoimintaan (esim. koulutilojen iltakäyttö) käytettävät varsinaiset tilat ja niihin liittyvät tukitilat (pukukopit) pidetään auki toistaiseksi alle 18-vuotiaiden ryhmämuotoiseen harrastamiseen. Aiemmin annetut koronaohjeet harrastusryhmille on huomioitava.
  • Uimahalli pidetään auki toistaiseksi alle 18-vuotiaiden ryhmämuotoiselle harrastustoiminnalle.
  • Yli 18-vuotiaille ym. tilat pysyvät suljettuina aiemman päätöksen mukaisesti 9.2.2021 saakka (koskee myös harrastavien lasten vanhempia).
  •  Uimahallin käyttö läheteperusteiselle kuntoutukselle vaatii fysioterapeutin tai kuntohoitajan läsnäoloa.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu 3.2.2021 linjaamaan mahdollisista muutoksista rajoituksiin ja suosituksiin koronatilanne huomioiden. Hyvinvointilautakunta kokoontuu 4.2.2021 klo 15.

 

Jakolinkki