Oulun Vesi -liikelaitos

Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka toimittaa asiakkailleen joka päivä 33 000 kuutiota hyvälaatuista talousvettä verkostoistaan. Oulun Vesi myös ylläpitää vesijohto- ja viemäriverkostoja sekä vastaa jätevesien puhdistuksesta ympäristö huomioiden. Oulun Vesi paitsi tuottaa laadukasta vettä kuntalaisille myös huolehtii, että lähialueiden vesistöt säilyvät puhtaina.

Työtämme ohjaa Teknisten liikelaitosten johtokunta

Oulun Veden toiminta-alue