Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

ITS Oulu ja Vähälä Yhtiöt aloittavat Oulun keskustassa sähköisen jakelulogistiikan pilotoinnin

Kuva sähköavusteisesta konttipyörästä, Armadillo.

Oulun kaupungin älyliikenteen kehityshanke ITS Oulu ja Vähälä Yhtiöt aloittavat keskustan sähköisen jakelulogistiikan yhteispilotin sähköavusteisella konttipyörällä, Armadillolla.

Lainsäädännössä normaaliksi sähköavusteiseksi polkupyöräksi luokiteltava kolmiakselinen Armadillo voi olla yksi vaihtoehto tulevaisuuden keskustan jakeluliikenteen toteuttamiseen sähköisesti, päästöttömästi ja äänettömästi. Armadillo vie vain alle kolmasosan normaalin jakeluauton vaatimasta tilasta mikä vapauttaa keskustan katutilaa. Kaikkea keskustaan suuntautuvaa jakelua ei voida koko- ja painorajoitteiden vuoksi Armadillolla kuljettaa, mutta jo osittainen pakettivirran sähköinen jakelu parantaa kaupunkiympäristöä merkittävästi. Pilotointi aloitetaan heti ja todellista tuotantovirtaa ryhdytään jakelemaan kevääseen mennessä. Samassa yhteydessä pyritään selvittämään Armadillon talvikäyttöä, keskustan mahdollista keskitettyä jakeluhubia, sekä alueen yrittäjien ja asukkaiden suhtautumista sähköiseen pakettijakeluun.

Vähälä Yhtiöistä: Vähälä Yhtiöt tunnetaan rohkeista teoista puhtaamman liikenteen puolesta. Yhtiö on hankkinut kokemusta muun muassa kaasukäyttöisestä raskaan liikenteen kalustosta sekä investoinut täyssähköpakettiautoihin.

ITS Oulu -hankkeesta: ITS Oulu on Oulun kaupungin älyliikenteen kehityshanke, jossa pilotoidaan uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia kaupunkiliikenteessä ja kaupunkiympäristön kehittämisessä.

 

Lisätietoja:

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, liikenneinsinööri Harri Vaarala, p. 044 703 2108 harri.vaarala@ouka.fi

Vähälä Yhtiöt, toimitusjohtaja Ville Vähälä, p. 040 552 8445 ville.vahala@vahala.fi  

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.