Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 1000 kilometriä ajorataa, yli 880 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Mäntybaanan ja Nelosbaanan yleisötilaisuus 30.5.2023 klo 17 Ympäristötalolla

Mäntybaanan ja Nelosbaanan yleissuunnitelmien yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 30.5.2023 klo 17.00-18.30 Ympäristötalolla, osoitteessa Solistinkatu 2. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä tästä linkistä.  Etälinkki on myös Oulun kaupungin internetsivuilla

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Mäntybaanan 2-vaiheen ja Nelosbaanan yleissuunnitelmaa, jota esitellään yleisötilaisuudessa. Mäntybaanan 2-vaihe toimii jatkumona vuonna 2020 rakennetulle Mäntybaanan 1-vaiheelle jatkuen Poikkimaantieltä aina Hiiroseen Kiilakiventielle saakka. Vastaavasti Nelosbaanan nyt suunniteltava osuus linjautuu Kiilakiventien varrelle välille Isokäpäläntie-Lyijytie. Molemmat baanat ovat osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta ja liikenneinsinööri Harri Vaaralalta p. 044 703 2108.

Pyöräbaana ja alikulku

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.