Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Pysäköintijärjestelyihin tulee muutoksia Asemakadulla, Kauppurienkadulla, Pakkahuoneenkadulla ja Vaarankadulla

Pysäköintijärjestelyihin tulee muutoksia Asemakadulla, Kauppurienkadulla, Pakkahuoneenkadulla ja Vaarankadulla. Katujen varsilla pysäköintiä rajoitetaan siten, että se on jatkossa sallittu vain toisella puolella katua. Katujen kapeus yhdessä molemmin puoleisen pysäköinnin kanssa on aiheuttanut haasteita talvikunnossapidolle ja pelastuslaitokselle. Muutokset kaduille toteutetaan viikolla 50.

Asemakatu välillä Mäkelininkatu-Isokatu: pysäköinti kielletään kadun etelälaidalla. Pohjoispuolella säilyy maksullinen pysäköinti.

Kauppurienkatu välillä Rautatienkatu-Uusikatu: pysäköinti kielletään kadun pohjoislaidalla. Kadun etelälaidalla säilyvät maksullinen pysäköinti välillä Koulukatu-Uusikatu ja aikarajoitettu pysäköinti välillä Rautatienkatu-Koulukatu. Asukaspysäköintipaikkoja (P-tunnus D) lisätään Koulukadun varteen Kauppurienkadun ja Pakkahuoneenkadun välille.

Pakkahuoneenkatu välillä Uusikatu-Mäkelininkatu: pysäköinti kielletään kadun etelälaidalla. Pohjoislaidalla säilyy maksullinen pysäköinti. 

Vaarankatu: pysäköinti kielletään Vaarankadulla kadun itälaidalla.

Liitteenä pysäköintijärjestelyt kartalla 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.