Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Yksityisteiden rahallinen kunnossapitoavustus on haettavissa loppuvuodelle 2019

 • Haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella 30.9.2019 mennessä
 • Kunnossapitoavustuksen hakulomake ja menoselvityslomake löytyvät kaupungin Internet-sivuilta ja asiakaspalvelupisteistä
 • Mikäli tiekunnalla ei ole sähköisen asioinnin mahdollisuutta, lomakkeiden postituksen voi pyytää neuvontanumerosta
 • Liitteeksi tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopio ja menoselvitys edelliseltä vuodelta sekä muita liitteitä tarvittaessa
 • Myönnetään 30.9.2019 mennessä perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville tiekunnille. Avustus maksetaan tiekunnan tilille.
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida

Avustushakemukset liitteineen toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, Kansankatu 55, PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Yksityisteiden perusparantamiseen voi hakea avustusta ympäri vuoden.

Ohjeet, hakulomakkeet, avustusehdot ja lisätietoa löytyy

https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet

sekä neuvontanumerosta 044 703 2109

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.