Loma-aikojen aukiolopoikkeukset

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin. Syyslomaviikolla (viikko 43), joulun aikaan, talvilomaviikolla (viikko 10) ja kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kyseisinä aikoina järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksia.

Jatketun aukiolon ja yöhoidon aukiolopoikkeukset

Jatkettua ja yöhoitoa tarjotaan kaikkina muina aikoina, paitsi jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Pääsiäisenä ja juhannuksena jatkettu aukiolo on keskitetty Ainolan Varpulaan. Mikäli lapsi tarvitsee jatkettua/yöhoitoa edellä mainittuina päivinä, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Kesäpäivystys 2019

Varhaiskasvatuksen aukiolopoikkeukset kesällä 2019

Kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kesäaikana järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi.  Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.

Ilmoita lapsesi kesäpäivystykseen 

Päivystysaikana päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli päivystysaikana työskentelevien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia päivystysajalle ei voi enää tehdä.

Pyydä ilmoittautumislomake lapsesi päiväkodista/perhepäivähoitajalta ja palauta lomake lapsesi hoitopaikkaan (tieto päivitetään huhtikuussa 2019) mennessä. Saat tiedon lapsesi kesäpäivystystalosta ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa.


Kesäpäivystysaikana 1.7. - 4.8.2019 

avoinna ovat seuraavat päiväkodit 

 • Pohjoinen alue: Kuivasrannan päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-pe), Jatulintarhan päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su)
 • Itäinen alue: Hiukkavaaran monitoimitalon päiväkoti Taikapolku, Välikylän päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su), Pikku-Vesaisen päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su), Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti (jatkettu aukiolo ma-pe)
 • Keskinen alue: Merikosken päiväkoti, Värtön päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su), Ainolan päiväkoti ja Ainolan päiväkodin Varpula (ympärivuorokautinen)
 • Eteläinen alue: Pitkäkankaan päiväkoti, Kuukkelin päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su) ja Mäntyrinteen päiväkoti
 • Yksityiset päiväkodit: Touhula Taikavekara, Touhula Hiirulaisenkuja, Kotola Soittajankangas, Eväsreppu, Lilliputti
   


 

Kesäajan poissaolot - kuuden viikon sopimus

Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 2019

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen lapsen/lasten vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta ajalla 1.6. – 31.8.2019, jolloin poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua (sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.2.2014 § 28).

Sitovat yli kuuden viikon poissaoloilmoitukset tehdään sähköisesti 15.5.2019 mennessä sähköisesti: Sähköinen asiointi

Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen.

HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.

Lisätietoa kesäkuukausien varhaiskasvatusmaksuista:
Kesäkuukausien 1.6. - 31.8.2019 varhaiskasvatusmaksut (pdf)

 

Syyslomaviikko (viikko 43)

Hyvät asiakasperheet,

kunnalliset päiväkodit toimivat koulujen syyslomaviikolla (viikko 43) supistetusti. 

Syyslomaviikon toiminta 22. - 28.10.2018 (viikko 43)

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää. Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

 • Maksutonta esiopetusta ei järjestetä 22. - 28.10.2018 (viikko 43) välisenä aikana.
 • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, taaperot, pikkukoulut, liikuntaleikkikoulut, ulkoiluleikkikoulut jne.) ei järjestetä 22. - 28.10.2018 (viikko 43) välisenä aikana.

Lapsen poissaolo päivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi päivähoitomaksuun.

Lisätietoja antavat päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat.

Joulun aukiolopoikkeukset

Joulun  aukiolopoikkeukset 24.12.2018 – 6.1.2019


Päiväkodit ovat pääosin kiinni joulun aikana 24.12. - 6.1.2019 ja toiminta on järjestetty keskitettynä toimintana alueilla. Avointa varhaiskasvatusta ja esiopetusta ei järjestetä ajalla 22.12.2018 - 6.1.2019

Varhaiskasvatusta järjestetään jokaisella suuralueella seuraavasti:

 

Keskinen alue:
Värttö (jatkettu aukiolo ma-su), Ainola ja Varpula (ympärivuorokautinen)

Eteläinen alue: 
Pitkäkangas, Vaskitie, Maikkula, Lämsänjärvi ja Kuukkeli
Kuukkelissa jatketun aukiolon ryhmät ovat avoinna tarpeen mukaan myös 22.-23.12 ja kaikkina viikonpäivinä 27.12.2018-6.1.2019. Suljettuna päiväkoti on 24.-26.12.


Itäinen alue: 
Saarela (jatkettu aukiolo) , Välikylä (jatkettu aukiolo) , Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti (jatkettu aukiolo) ja Pikku-Vesainen (jatkettu aukiolo)
 

Pohjoinen alue: 
Länsituuli (jatkettu aukiolo ma-su) ja Kuivasranta (jatkettu aukiolo ma-pe)

 

Ilmoita lapsesi poissaolot sähköisesti https://www.ouka.fi/ph-asiointi 
Jos lapsesi tarvitsee hoitoa joulun aikaan, ilmoita hoidon tarve lapsen omaan hoitopaikkaan.

Lapsen poissaolo päivähoidosta joulun aikaan ei vaikuta asiakasmaksua alentavasti. 

Talvilomaviikko (viikko 10)

Talvilomaviikon toiminta 4. - 10.3.2019 (viikko 10)

Talvilomaviikolla (viikko 10) päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähellä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää.

 • Esiopetusta ei järjestetä talvilomaviikolla. Jos esikoululainen tarvitsee talvilomaviikolla osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta, peritään perheille määritelty kuukausimaksu. 

  Lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi varhaiskasvatusmaksuun.
   
 • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, kahden- ja kolmen kerran kerhot, ulkoilu-, liikunta- ja sanataideryhmät) ei järjestetä talvilomaviikolla

Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

 

Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat yksikkönsä asiakasperheitä talvilomaviikon aukiolopoikkeuksista.

Tarkemmat lapsesi hoitoa koskevat tiedot saat omasta päiväkodistasi ja/tai perhepäivähoidonohjaajaltasi.