Loma-aikojen aukiolopoikkeukset

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin. Syyslomaviikolla (viikko 43), joulun aikaan, talvilomaviikolla (viikko 10) ja kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kyseisinä aikoina järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksia.

Jatketun aukiolon ja yöhoidon aukiolopoikkeukset

Jatkettua ja yöhoitoa tarjotaan kaikkina muina aikoina, paitsi jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Pääsiäisenä ja juhannuksena jatkettu aukiolo on keskitetty Ainolan Varpulaan. Mikäli lapsi tarvitsee jatkettua/yöhoitoa edellä mainittuina päivinä, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Joulun aukiolopoikkeukset

Joulun  aukiolopoikkeukset 23.12.2019–6.1.2020
 

Päiväkodit ovat pääosin kiinni ja varhaiskasvatusta järjestetään jokaisella suuralueella keskitetysti. Ympärivuorokautinen varhaiskasvatus on keskitetty Ainolan Varpulaan viikoilla 51 ja 1.

Pohjoinen alue: Länsituuli (jatkettu aukiolo ma-su) ja Kuivasranta (jatkettu aukiolo ma-pe)

Itäinen alue: Hiukkavaaran Taikapolku, Välikylä (jatkettu aukiolo ma-su), Pikku-Vesainen, Yli-Kiiminki (jatkettu aukiolo ma-su) ja Muurahainen (jatkettu aukiolo ma-pe)

Eteläinen alue: Pitkäkangas, Merikotka, Maikkula, Knuutilankangas ja Kuukkeli (jatkettu aukiolo). Kuukkeli on avoinna tarpeen mukaan myös 22. – 23.12 ja kaikkina viikonpäivinä 27.12.2018 – 6.1.2019. Kuukkeli on suljettuna 24. – 26.12.2019.

Keskinen alue: Ainola (Varpulassa ympärivuorokautinen), Lassi ja Kisakenttä.

 

Ilmoita lapsesi poissaolot sähköisesti https://www.ouka.fi/ph-asiointi 
Jos lapsesi tarvitsee hoitoa joulun aikaan, ilmoita hoidon tarve lapsen omaan hoitopaikkaan.

Lapsen poissaolo päivähoidosta joulun aikaan ei vaikuta asiakasmaksua alentavasti. 

Talvilomaviikko (viikko 10)

Talvilomaviikon toiminta 2. - 8.3.2020 (viikko 10)

Talvilomaviikolla (viikko 10) päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähellä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää.

  • Esiopetusta ei järjestetä talvilomaviikolla. Jos esikoululainen tarvitsee talvilomaviikolla osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta, peritään perheille määritelty kuukausimaksu. 

    Lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi varhaiskasvatusmaksuun.
     
  • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, kahden- ja kolmen kerran kerhot, ulkoilu-, liikunta- ja sanataideryhmät) ei järjestetä talvilomaviikolla

Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

 

Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat yksikkönsä asiakasperheitä talvilomaviikon aukiolopoikkeuksista.

Tarkemmat lapsesi hoitoa koskevat tiedot saat omasta päiväkodistasi ja/tai perhepäivähoidonohjaajaltasi.

Kesäpäivystys 2020

Varhaiskasvatuksen aukiolopoikkeukset kesällä 2020

Kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kesäaikana järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi.  Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.

Alueiden päivystävät päiväkodit ja kesäajan toiminta ilmoitetaan huhtikuun 2020 lopussa.

Kesäpäivystysaika 29.6. - 2.8.2020

Alueiden päivystävät päiväkodit ja kesäajan toiminta ilmoitetaan huhtikuun 2020 lopussa.

Ilmoita lapsesi kesäpäivystykseen 

Päivystysaikana päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli päivystysaikana työskentelevien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia päivystysajalle ei voi enää tehdä. 

 

Kesäajan poissaolot - kuuden viikon sopimus

Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 2019

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen lapsen/lasten vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta ajalla 1.6. – 31.8.2019, jolloin poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua (sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.2.2014 § 28).

Sitovat yli kuuden viikon poissaoloilmoitukset tehdään sähköisesti 15.5.2019 mennessä sähköisesti: Sähköinen asiointi

Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen.

HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.

Lisätietoa kesäkuukausien varhaiskasvatusmaksuista:
Kesäkuukausien 1.6. - 31.8.2019 varhaiskasvatusmaksut (pdf)

 

Syyslomaviikko (viikko 43)

Hyvät asiakasperheet,

kunnalliset päiväkodit toimivat koulujen syyslomaviikolla (viikko 43) supistetusti. 

Syyslomaviikon toiminta 21. - 27.10.2019 (viikko 43)

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää. Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

  • Maksutonta esiopetusta ei järjestetä 21. - 27.10.2019 (viikko 43) välisenä aikana.
  • Avointa varhaiskasvatusta (kahden ja kolmen kerran kerhot, liikunta- ja ulkoiluleikkikoulut, sanataidekerho, perhekerhot) ei järjestetä 21. - 27.10.2019 (viikko 43) välisenä aikana.

Lapsen poissaolo päivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi päivähoitomaksuun.

Lisätietoja antavat päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat.