Esiopetuksen kuljetukset

Lapsen viemisestä ja hakemisesta esiopetukseen vastaavat ensisijaisesti lapsen huoltajat tai heidän valtuuttamansa saattaja. Esioppilas voi kulkea matkan myös yksin, jos siitä on sovittu kirjallisesti esiopetushenkilöstön kanssa. Esioppilaan yksin kulkeminen voidaan evätä perustellusta syystä.

Kuljetus järjestetään jos

  • matka on yli 5 kilometriä yhteen suuntaan kuljettuna
  • Koululiitu -perusteet täyttyvät (esiopetusmatka ei ole turvallinen)
  • kun esiopetusmatka muodostuu oppilaalle lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi
  • Perhepäivähoidosta esiopetukseen ja takaisin erityisperustein paikalliset olosuhteet huomioiden (lähikouluperiaate). Esimerkiksi, jos alueella ei ole esiopetusta järjestävää päiväkotia ja esiopetuspaikka sijaitsee lapsen tulevassa koulussa.
  • Lisätietoa koulukuljetuksen periaatteista (mm. kuinka matka mitataan) löydät Koulukuljetusoppaasta (pdf)

Kuljetusta ei järjestetä

  • päivähoitoon
  • yksityiseen esiopetukseen ja päivähoitoon


Kuljetusetuutta haetaan kirjallisesti

Kuljetusetuutta haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lausunto lapsen esiopetuspaikan johtajalta/rehtorilta tai asiantuntijalausunto (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi). Asiantuntijalausunto ei velvoita kaupunkia kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Hakemuslomake tulee toimittaa esiopetusta järjestävään päiväkotiin/kouluun 30.4. mennessä, kun esiopetuspaikat on vahvistettu.


Kuljetusetuuden myöntäminen

Jos lapselle myönnetään kuljetusetuus, voi kuljetus olla yhteis- tai erilliskuljetus linja-autolla tai taksilla. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, joten matka voi muodostua osin oppilaan itse kulkemasta tai huoltajan saattamasta osasta sovitulle pysäkille.

Päätöksen kuljetusetuuden myöntämisestä yli viiden kilometrin yhdensuuntaisille matkoille tekee päiväkodin johtaja. Alle viiden kilometrin harkinnanvaraisista kuljetusetuuksista päätöksen tekee aluepäällikkö.


Esiopetuksen tilapäinen kuljetustarve

Esiopetuksen tilapäisestä kuljetustarpeesta (esim. sairaus tai tapaturma) kuljetustarpeesta päättää aluepäällikkö. Kuljetuspäätöstä varten huoltaja toimittaa koululle tai päiväkodille lääkärintodistuksen, josta käy ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta. Koulu tai päiväkoti varaa kuljetuksen järjestämiseen aikaa seuraavan arkipäivän asian tiedoksi saannista.