Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksessa lapsesi kuuluu oppilashuollon piiriin. Lapsi voi saada terveydenhuolto- sekä kuraattori- ja psykologipalveluita.  Esiopetuksessa lapsi saa tukea osana lapsen arkea ja päivittäistä varhaiskasvatusta. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä esiopetuksen käyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuollolla varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus.

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista esiopetuksessa tai vapaa-ajalla, voit keskustella asiasta esiopetusryhmän henkilöstön kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan varhaiserityisopettajaan.