Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksessa lapsesi kuuluu oppilashuollon piiriin. Lapsi voi saada terveydenhuolto- sekä kuraattori- ja psykologipalveluita.  Esiopetuksessa lapsi saa tukea osana lapsen arkea ja päivittäistä varhaiskasvatusta. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä esiopetuksen käyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuollolla varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus.

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista esiopetuksessa tai vapaa-ajalla, voit keskustella asiasta esiopetusryhmän henkilöstön kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan varhaiserityisopettajaan.

Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Tuen kolme tasoa ovat:

  • yleinen tuki - yksittäisiä tukitoimia heti tuen tarpeen ilmetessä
  • tehostettu tuki - säännöllistä tukea, samanaikaisesti useita tukimuotoja
  • erityinen tuki - jatkuvaa tukea, käytettävissä kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot

Lapsen tuki jatkuu tarvittaessa perusopetuksessa. Tuen tarve ja tuen muodot tarkistetaan perusopetuksen alkaessa.

Tuen muodot voivat olla pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia.