Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta  voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta myös yhdessä yhteisen toiminnan toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea Oulun kaupungin alueella järjestettävään toimintaan.
 
Ehkäisevän toiminnan rahoitus on tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan, jonka kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsiperheet, varhaiskasvatusikäiset, alakouluikäiset ja heidän perheensä sekä  alakoulusta yläkouluun nivelvaiheen perheet ja lapset. Nuorille suunnattuun toimintaan rahoitusta kohdennetaan erityisen harkinnan mukaan.
 

Rahoituksella toteutettavan järjestölähtöisen toiminnan tulee olla:

• Hyvinvointia edistävää ja alueelta esiin nousevaan lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin  vastaavaa matalankynnyksen  toimintaa (ei kilpaurheiluun tai lajivalmennukseen).
• Kaikille osallistujille avointa ja maksutonta.
• Peruspalveluiden toimintaa täydentävää sekä palvelukeskittymien toimintasuunnitelmien toteuttamista tukevaa toimintaa.
 
 

Rahoituksella toteutuneen toiminnan vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen tarkoituksenmukaista kohdentumista seurataan ja arvioidaan raportoimalla rahoituksella toteutunutta toimintaa puolivuosittain (ks. kohta Ehkäisevän toiminnan rahoituksen raportointi ja kuluseuranta) vuoden 2022 ajalta.

Vuoden 2023 toimintavuoden ehkäisevän toiminnan rahoituksen tarkoituksenmukaista kohdentumista seurataan ja arvioidaan raportoimalla rahoituksella toteutunutta toimintaa kerran vuodessa. Lisäksi rahoitusta saavat toimijat kutsutaan osallistumaan vuoden 2022 aikana kaksi kertaa vuodessa ja vuodesta 2023 eteenpäin kerran vuodessa rahoittajatahon koolle kutsumaan vertaisarviointikokoukseen. Nämä kokoukset järjestetään osana lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänkaariverkoston tapaamisia.

Lisätiedot: airi.martikainen@mll.fi

Lisätiedot

Rahoituspäätöksiin liittyvät asiat:
Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Koret
p. 044 703 5335
pirjo.koret[at]ouka.fi

Rahoituksen maksatukseen ja kuluseurantaan liittyvät asiat:
hallintosihteeri Terhi Vesterelve
p. 040 509 1402, terhi.vesterelve[at]ouka.fi

Rahoituksen hakemiseen ja toimintatilastoihin liittyvät asiat:
lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori Airi Martikainen 
p. 045 326 3686, 
airi.martikainen[at]mll.fi 

Airi Martikaiselta myös lisätietoja Lasten ja nuorten elämänkaariverkoston toiminnasta.

Esimerkkejä rahoituksella toteutetusta toiminnasta

Musiikkitoimintaa erityislapsiperheille (Oulun seudun omaishoitajat)

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kerhotoiminta