Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta  voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta yhdessä myös yhteisen toiminnan toteuttamiseen. Rahoitusta voi hakea Oulun kaupungin alueella järjestettävään toimintaan.
 
Ehkäisevän toiminnan rahoitus on tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan, jonka kohderyhmänä ovat vauva- ja pikkulapsiperheet, varhaiskasvatusikäiset, alakouluikäiset ja heidän perheensä sekä  alakoulusta yläkouluun nivelvaiheen perheet ja lapset. Nuorille suunnattuun toimintaan rahoitusta kohdennetaan erityisen harkinnan mukaan.
 

Rahoituksella toteutettava toiminta on: 

• Hyvinvointia edistävää ja alueelta esiin nousevaan tarpeeseen vastaavaa matalankynnyksen järjestölähtöistä toimintaa (ei kilpaurheiluun tai lajivalmennukseen).
• Kaikille osallistujille avointa ja maksutonta.
• Aluelähtöistä ja tarvelähtöistä (perustuu tiettyihin alueellisiin tarvekartoituksiin ja alueellisiin toimintasuunnitelmiin) sekä peruspalveluiden osaksi integroituvaa toimintaa (esim. koulupäivään kytkeytyvää).
 

Rahoitusta voidaan kohdentaa seuraaviin toiminnasta aiheutuviin kuluihin:
 

• Suoraan lapsille ja perheille suunnatun toiminnan välittömiin toimintakuluihin.
• Olemassa olevan järjestölähtöisen toiminnan toteuttamiseen ja ohjaamiseen liittyvät palkka- ja muut kulut (toiminnan suunnittelu, toteuttaminen, arviointi, raportointi).
• Uuden alueen tarpeisiin vastaavan järjestölähtöisen toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät kulut.
 
Rahoitusta ei ole tarkoitettu tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyviin kuluihin (luentopalkkiot, tarjoilukulut, markkinointi jne.), kalustehankintoihin liittyviin kuluihin eikä kunnan tai seurakunnan työntekijöiden palkkakustannuksiin.
 
Rahoitusta ei voi kohdentaa päällekkäin muiden samaan toimintaan saatavien rahoitusten kanssa (esim. STEA-hankkeet tai samaan toimintaan saatava muu kunta-avustus).
 

Rahoituksella toteutuneen toiminnan vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Ehkäisevän toiminnan rahoituksen tarkoituksenmukaista kohdentumista seurataan ja arvioidaan raportoimalla rahoituksella toteutunutta toimintaa puolivuosittain (ks. kohta Ehkäisevän toiminnan rahoituksen raportointi). Lisäksi rahoitusta saavat toimijat on velvoitettu osallistumaan kaksi kertaa vuodessa rahoittajatahon koolle kutsumaan vertaisarviointikokoukseen. Nämä kokoukset järjestetään osana Lasten ja nuorten elämänkaariverkoston tapaamisia.

Seuraava kokous järjestetään 27.5.2021 klo 13-15.30 Teamsissa.  Kokouskutsu ja Teams-linkki lähetetään elämänkaariverkoston jäsenille. Lisätietoa ja kokouksen linkkiä voi tiedustella: airi.martikainen[at]mll.fi  

Lisätiedot

Rahoituspäätöksiin liittyvät asiat:
varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi
p. 044 703 5302, miia.kemppi[at]ouka.fi

 

Rahoituksen maksatukseen ja kuluseurantaan liittyvät asiat:
hallintosihteeri Kati Säkkinen
p. 044 703 6992, kati.sakkinen[at]ouka.fi

Rahoituksen hakemiseen ja toimintatilastoihin liittyvät asiat:
lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori Airi Martikainen
p. 045 3263686, airi.martikainen[at]mll.fi 

Airi Martikaiselta myös lisätietoja Lasten ja nuorten elämänkaariverkoston toiminnasta.