Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kuvassa lapset kiipeilevät kiipeilytelineessä

Oulu on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkaa syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin eli vain osa viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista kokeiluun pääsevät mukaan ne lapset, jotka ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijoiden koeryhmään nimeämiä. Oulun kaupunki ei ole osallistunut lasten valintaan.

Syksyllä 2022 kaksivuotiseen esiopetukseen valittujen lasten listat on saatu Oulun varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen viikolla 9, ja perheet saavat tiedon lapsensa kuulumisesta koeryhmään viimeistään viikolla 11. Kokeilupäiväkodissa jo asiakkaina olevat lapset saavat tiedon päiväkodista, muille postitetaan kotiin tiedote asiasta.

Kokeiluun liittyen järjestetään verkossa tiedotustilaisuus koeryhmään valittujen lasten vanhemmille maanantaina 21.3.2022 klo 17.30- 18.30.
 

Linkkivinkit

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Opetushallituksen nettisivut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Infotilaisuuden materiaalit

Kaksivuotisen esiopetuksen infotilaisuus 2022 (pdf)

Videotallenne kaksivuotisen esiopetuskokeilun infosta