Loma-aikojen aukiolopoikkeukset Loma-aikojen aukiolopoikkeukset

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin. Syyslomaviikolla (viikko 43), joulun aikaan, talvilomaviikolla (viikko 10) ja kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kyseisinä aikoina järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksia.

Jatketun aukiolon ja yöhoidon aukiolopoikkeukset

Jatkettua ja yöhoitoa tarjotaan kaikkina muina aikoina, paitsi jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Pääsiäisenä ja juhannuksena jatkettu aukiolo on keskitetty Ainolan Varpulaan. Mikäli lapsi tarvitsee jatkettua/yöhoitoa edellä mainittuina päivinä, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Kesäpäivystys 2018

Varhaiskasvatuksen aukiolopoikkeukset kesällä 2018

Kesäaikana (kesä-, heinä- ja elokuu) kunnalliset päiväkodit ovat avoinna niin, että ryhmät ja toisiaan lähellä olevat päiväkodit yhdistävät toimintaansa. Esiopetusta ja avointa varhaiskasvatusta ei kesäaikana järjestetä. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi.  Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.

Ilmoita lapsesi kesäpäivystykseen 15.5.2018 mennessä

Päivystysaikana päiväkotien palveluja tarjotaan vain niitä todella tarvitseville, eli päivystysaikana työskentelevien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille. Määräajan umpeuduttua uusia varauksia päivystysajalle ei voi enää tehdä.

Pyydä ilmoittautumislomake lapsesi päiväkodista/perhepäivähoitajalta ja palauta lomake lapsesi hoitopaikkaan 15.5.2018 mennessä. Saat tiedon lapsesi kesäpäivystystalosta ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa.
 

Päivystävinä päiväkoteina 2.7. - 5.8.2018 toimivat seuraavat päiväkodit - muutokset ovat mahdollisia
 

Kesäajan poissaolot - kuuden viikon sopimus


Sopimus vähintään kuuden viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta 2018

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheet voivat tehdä sopimuksen lapsen/lasten vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta ajalla 1.6. – 31.8.2018, jolloin poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua (sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.2.2014 § 28).

Sitovat yli kuuden viikon poissaoloilmoitukset tehdään sähköisesti 1.5. - 15.5.2018 välisenä aikana sähköisesti: Sähköinen asiointi

Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen.

HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.
 

Syyslomaviikko (viikko 43)

Hyvät asiakasperheet,

kunnalliset päiväkodit toimivat koulujen syyslomaviikolla (viikko 43) supistetusti. 

Syyslomaviikon toiminta 23. - 29.10.2017 (viikko 43)

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähinnä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää. Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

 • Maksutonta esiopetusta ei järjestetä 23. - 29.10.2017 (viikko 43) välisenä aikana.
 • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, taaperot, pikkukoulut, liikuntaleikkikoulut, ulkoiluleikkikoulut jne.) ei järjestetä 23. - 29.10.2017 (viikko 43) välisenä aikana.

Lapsen poissaolo päivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi päivähoitomaksuun.

Lisätietoja antavat päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat.

Joulun aukiolopoikkeukset

Tiedote asiakasperheille joulun ajan aukiolopoikkeuksista 24.12.2017 – 7.1.2018
 

 • Esiopetusta ei järjestetä. Jos esikoululainen tarvitsee edellä mainittuna aikana päivähoitoa, peritään siitä asiakasmaksu.
 • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, kahden ja kolmen kerran kerhot, liikuntaleikkikoulut, ulkoiluleikkikoulut, sanataideryhmät, perhekerhot) ei järjestetä.
 • Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta.

24.12. – 26.12.2017

 • Kaikki päiväkodit (myös Ainolan Varpula) ovat suljettuina 
  Jos lapsesi tarvitsee hoitoa joulun aikaan, ilmoita hoidon tarve lapsen omaan hoitopaikkaan.

27.12 - 31.12.2017

 • Varhaiskasvatusta ja päivähoitoa järjestetään jokaisella suuralueella keskitetysti avoinna olevissa päiväkodeissa.
 • Avoinna ovat seuraavat päiväkodit
  Pohjoinen alue: Rajakylä, Länsituuli 
  Eteläinen alue: Pitkäkangas, Oulunlahti, Maikkula, Merikotka  
  Itäinen alue: Haapalehto, Välikylä, Pikku-Vesainen, Kirkonkylän ryhmäperhepäiväkoti
  Keskinen alue: Merikoski, Ainola/Varpula (Varpula avoinna myös 1.1.2018)

Ilmoita lapsesi poissaolot sähköisesti https://www.ouka.fi/ph-asiointi

Lapsen poissaolo päivähoidosta joulun aikaan ei vaikuta päivähoitomaksua alentavasti.

 

Jos lapsesi tarvitsee hoitoa joulun aikaan, ilmoita hoidon tarve lapsen omaan hoitopaikkaan. Lapsen poissaolo päivähoidosta joulun aikaan ei vaikuta päivähoitomaksua alentavasti.

Talvilomaviikko (viikko 10)

Talvilomaviikon toiminta 5.- 11.3.2018 (viikko 10)

Talvilomaviikolla (viikko 10) päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna, mutta ryhmiä ja toisiaan lähellä olevien päiväkotien toimintaa voidaan yhdistää.

 • Esiopetusta ei järjestetä talvilomaviikolla. Jos esikoululainen tarvitsee talvilomaviikolla kokopäivähoitoa, peritään kyseiseltä ajalta kokopäivähoitomaksu. Lisätietoja päivähoitomaksuista löydät täältä.
 • Avointa varhaiskasvatusta (perheryhmät, kahden- ja kolmen kerran kerhot, ulkoilu-, liikunta- ja sanataideryhmät) ei järjestetä talvilomaviikolla

Perhepäivähoidossa muutoksia voi tulla perhepäivähoitajien lomien johdosta, jolloin perhepäivähoidon esimiehet tiedottavat asiakkaita.

Lapsen poissaolo päivähoidosta ja avoimesta varhaiskasvatuksesta edellä mainittuna aikana ei vaikuta vähentävästi päivähoitomaksuun.

Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat yksikkönsä asiakasperheitä talvilomaviikon aukiolopoikkeuksista.

Tarkemmat lapsesi hoitoa koskevat tiedot saat omasta päiväkodistasi ja/tai perhepäivähoidonohjaajaltasi.